Esperanto-sveda vortaro

 • Leif Nordenstorm
 • Tema aŭtoro
 • Senkonekta
 • Komencanta diskutulo
 • Komencanta diskutulo
Pli
antaŭ 3 monatoj 2 semajnoj #2818 de Leif Nordenstorm
Respondita de Leif Nordenstorm en temo Esperanto-sveda vortaro
Ulla Luin har generöst erbjudit sig att fira att vi har kommit en bit på vägen med att färdigställa ordboken. Hon köper andelar i Förlaget för att bidra ekonomiskt till det framtida trycket av ordboken. Hon skriver till mig (Leif):

Laŭ interkonsento kun vi, mi sendas iom da mono al la plusĝira konto de Eldona Societo Esperanto, kun indiko ”andelar”, kio ja signifas proksimume, ke la mono estos parto de la kapitalo de Eldona, por estonta uzo.

Per tiu mono mi volas celebri, ke kelkaj literoj el la vortaro de Roland Lindblom estas plene enskribitaj kaj kontrolitaj, nome L, M, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z.

La kompleta manuskripto de Roland ampleksis preskaŭ dumil paĝojn. Tiuj ĉi naŭ literoj enhavis kune 551 paĝojn de la manuskripto. Tio estas bona paŝo. Mi volas saluti al ĉiuj kiuj kunlaboras per la enskribado kaj kontrolado kaj tekniko. En oficejo, kiam oni atingas bonan punkton de projekto-laboro, oni celebras per torto. Do, rigardu tiun ĉi monon kiel iaspecan virtualan torton. Mi fidas, ke vi bone uzos ĝin en la intereso de la vortaro.

Mi planas denove rigardi la staton de la enskribitaj literoj en la aŭtuno 2020, kaj denove en la jaro 2021.

Kun saluto al ĉiuj partoprenantoj de la vortara diskutlisto,
Ulla Luin

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

 • Leif Nordenstorm
 • Tema aŭtoro
 • Senkonekta
 • Komencanta diskutulo
 • Komencanta diskutulo
Pli
antaŭ 3 monatoj 2 semajnoj #2819 de Leif Nordenstorm
Respondita de Leif Nordenstorm en temo Esperanto-sveda vortaro
Svar till Anders:
Jag tycker att det är helt i sin ordning att du skriver "stat" för ett land.
Jag vill också kommentera fenomenet Vitryssland/Belarus. Det är ju svenska staten som har bestämt att de skall använda uttrycket Belarus i stället för Vitryssland. Detta behöver inte påverka hur det svenska folket gör.

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 3 monatoj 1 semajno #2840 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Nu är en ny bokstav färdig att läggas in i testapplikationen av ordboken. Det är R som Bengt Hedlund har skrivit in och som jag sedan har granskat. Dessutom har jag uppdaterat bokstaven T enligt dom senaste skrivreglerna och gjort vissa andra ändringar av den. Alltså önskar jag att du Andreas lägger in R, och på nytt T, i ordboksapplikationen. Dom finns i Dropbox-mappen Vortaro versio 2.
Bokstäverna L, M, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, och Z är nu så klara att dom är fullt användbara i en ordbok. Dock behöver U, V, och Z fortfarande uppgraderas enligt gällande skrivregler.
Nätversionen av ordboken bör kunna uppdateras vid behov. En slags slutgranskning bör dock göras i samband med att beslut fattas om att framställa en tryckt ordbok. Ett underlag till en sådan granskning utgör anteckningar som skrivits ned i filer benämnda Vortaro-kommentarer. Där kommenteras betydande avvikelser som gjorts i förhållande till PIV men i viss mån även skillnader mot ReVo, Vikipedio-artiklar, Rolands manuskript etc.. En sådan granskning bör också ta hänsyn till pågående revideringar av PIV. Dessutom bör andra viktiga ordböcker som ”Bildvortaro en Esperanto”, mer systematiskt jämföras med, än vad som hittills har hunnits med.
Ulla Luins initiativ till att ge ekonomiskt stöd till en framtida tryckning av ordboken gläder mig mycket. Önskar att fler följer hennes initiativ. Om man ska vara realist, så dröjer det nog flera år innan en tryckt ordbok kan bli aktuell. Som nätversion kan dock ordboken vara användbar utan att alla bokstäverna har hunnit läggas in och fullt granskas.

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 3 monatoj 2 tagoj #2870 de Andreas Nordström
Respondita de Andreas Nordström en temo Esperanto-sveda vortaro
Nu har testsidan uppdaterats med bokstaven R, och T har lagts in på nytt:

ordboken.esperanto.se/test/soktest.html

(Adressen till hjälpprogrammen: ordboken.esperanto.se/test/helpilo.html )

V.b. använd kommandot Ctrl + F5 för att se förändringarna på sidan.

Hälsningar,
Andreas

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

 • Leif Nordenstorm
 • Tema aŭtoro
 • Senkonekta
 • Komencanta diskutulo
 • Komencanta diskutulo
Pli
antaŭ 2 monatoj 3 tagoj #2940 de Leif Nordenstorm
Respondita de Leif Nordenstorm en temo Esperanto-sveda vortaro
Det är jätteroligt att följa utvecklingen av ordboken på ordboken.esperanto.se
Samtidigt som allt elände med coronaviruset (Esperanto: kronviruso) pågår har jag plötsligt fått mer tid för ordboken. Jag är helt klar med Ĥ och Ĵ och nästan helt klar med O. När det gäller O finns ett tiotal ord vars översättning jag håller på att kolla med sådana som borde kunna. Är det för övrigt någon av er som är bra på kemitermer. Flera av de svåra orden är sådana.
När jag är klar med O skall jag gå igenom P (som jag själv har skrivit in) en till gång, för att rätta det som blev fel.
Hälsningar till er alla.

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 3 semajnoj 2 tagoj #3058 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Nu har Andreas Nordström lagt in en ny bokstav i testapplikationen av Esperanto - Svensk ordbok, och dessutom på nytt bokstäverna U, V och Z. Den nya bokstaven är N, som Bengt Hedlund har skrivit in, och som jag sedan har granskat. För bokstäverna U, V och Z har jag gjort anpassning till senaste skrivreglerna och dessutom gjort en del andra ändringar. U och V var nämligen mina första två bokstäver, så efterhand har större erfarenhet visat att förbättringar behövde göras. Jag gör efterhand rättningar och justeringar i alla inlagda bokstäver, och jag är tacksam om någon hittar fel, så jag kan införa rättningar. Dessa rättningar kommer visserligen inte att synas i testapplikationen, utan införs i första hand bara i grunddokumenten.
I testapplikationen kan man nu titta på alla ord som finns under dom rotord vars begynnelsebokstav är L, M, N, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V och Z. Dessa bokstäver är så klara att dom är fullt användbara i en ordbok, men givetvis bör en slutgranskning göras. Ett underlag till en sådan granskning utgör anteckningar som har skrivits ned i filer benämnda Vortaro-kommentarer. Där kommenteras betydande avvikelser som gjorts i förhållande till PIV, men i viss mån även avvikelser mot ReVo, Vikipedio-artiklar, Rolands manuskript etc..
För att komma till testapplikationen gå till ordboken.esperanto.se/ och klicka på Testsida för den nya ordboken esperanto–svenska. Möjligen kan man behöva använda kommandot Ctrl + F5 för att se senaste versionen.

Bonvolu EnsalutiKrei konton por veni al la konversacio.

Tempo por krei paĝon: 2.784 sekundoj
Funkciigita de Kunena Forumo