Esperanto-sveda vortaro

Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #675 de Olof Pettersson
Respondita de Olof Pettersson en temo Esperanto-sveda vortaro
Så enligt de reglerna ska det vara en post per avledd form snarare än ~ men det går väl att ha fortsatt diskussion om. Gäller väl att prova och se att det blir snyggt i verktyget och HTML-förhandsvisningen.

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #676 de Andreas Nordström
Respondita de Andreas Nordström en temo Esperanto-sveda vortaro
Jag tycker det kan vara bra att redan från början bestämma om den tryckta versionen ska ha förkortningar typ:
dev-i vara tvungen, böra, måste; ne ~ inte behöva, inte vara tvungen; ~ ne inte få; -igi tvinga
där bindestreck ersätter ordstammen och ~ hela uppslagsordet, eller inte. Det går lätt att med javascript från det underlaget göra om så att nätversionen får hela ord (utan – och ~ ). Men det är vanskligare att gå åt andra hållet, att med javascript från hela ord skapa en version med – och ~ . Det kan gå bra i de flesta fall, men det kan också orsaka oavsiktliga förkortningar.
Men hur mycket papper sparar man egentligen med att använda den äldre metoden med – och ~ ? Det blir ju mycket lättare att slå upp orden även i en pappersordbok om varje ordvariant har sin egen artikel.
Martin undrade också om vilka ord som ska kunna sökas i nätversionen. Jag tycker både bland enskilda sökord, bland kortare uttryck och bland exempelmeningar, men att i sökresultatet förstås visa hela uttrycket/exempelmeningen, så att det direkt framgår att det är ett uttryck/en exempelmening. Detta är inte svårt att fixa programmatiskt. Man ska förstås tillåta olika sökkriterier (*,OCH etc). (Man kunde också försöka efterlikna Google, som prövar att "rätta till" sökningar utan träff med att fråga Menade du…?)
Martin skrev: "Egentligen tycker jag att förkortningarna (bot) och (zoo) inte behövs." Om databasen ska vara i XML, så bör vi kolla upp först om och hur sökorden ska taggas enligt internationell standard. Kanhända ska alla ord kategoriseras med olika taggar, så då bör vi bevara alla kategoriseringar åtm. så länge.
/Andreas

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #678 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Jag har sett över mitt dokument Vortaro U-UZ främst med avseende på att få en konsekvent användning av semikolon och kommatecken. Min tanke är ju att sökbara ord i nätversionen ska vara första ordet i varje textstycke och varje ord efter semikolon. Ord som inte börjar med roten i textstycket avser jag att inte ska vara sökbara. Exempelvis kan då inte ord som ĉefurbo och eluzita vara sökbara under urbo resp. uzi, men under ĉef resp. el under förutsättning att de tagits med som exempel där. Ordkombinationer tycker jag inte behöver vara sökbara. Om man använder presentationsprincipen i Reta Vortaro så presenteras exempelvis umbilika ŝnuro både när man söker umbiliko och umbilika, och kanske även när man söker ŝnuro om det getts som exempel där. Vågstrecket eller kroken eller vad det nu ska kallas finns fortfarande med i mittersta delen av dokumentet, men det är nog bäst att undvika den.
Har även rättat en del småfel och andra inkonsekventa saker. Biologiska vetenskapliga släktnamn och familjenamn har jag förstått ska inledas med versal, så jag har ändrat i enlighet därmed. Vetenskapliga namn i medicin och anatomi finns med ibland. En del av dessa har ju blivit allmängods i svenska, men när ska man anse att så är fallet. Ett ord som uterus dvs. livmoder är det svenska eller bara rent vetenskapligt.
Jag bilägger dokumentet i format world 97-2003, eftersom alla inte har kunnat läsa det i nytt world-format.
Alkroĉaĵoj:

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #681 de Anders Sundman
Respondita de Anders Sundman en temo Esperanto-sveda vortaro
Ĉu iu havas ideon kial RL uzis ">" kaj "<" ĉe verboj? Exemple: zom/i > 1. att zooma, zum/i < 1. surra
Li ankaŭ sufiĉe ofte, sed ne ĉiam, skribis "att" ĉe verboj ("att zooma") kaj "en/ett" ĉe substantivoj:
ledzono en läderrem, ett läderbälte
Laŭ mi oni ne bezonas tion. Ĉu?

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

  • Leif Nordenstorm
  • Tema aŭtoro
  • Senkonekta
  • Fojfoja diskutanto
  • Fojfoja diskutanto
Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #682 de Leif Nordenstorm
Respondita de Leif Nordenstorm en temo Esperanto-sveda vortaro
Roland verŝajne skribis "att zooma" kaj "en läderräm" laŭ la modelo de kelkaj modernaj vortaroj, kiuj volas faciligi al normalaj homoj (ne lingvistoj) ekzemple enmigrintoj, kiuj lernas la svedan.
Mi opinias ke ni ne bezonos tion.
Mi ne komprenas > kaj < ĉe verboj.

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 4 monatoj #683 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Har inte reflekterat över tecknen > och < i Rolands manuskript förrän du Anders påpekade det. Nu förstår jag att > betyder transitivt verb och < betyder intransitivt verb. Detta är ju en viktig information i en ordbok som PIV, men man kan fråga sig om den informationen behövs i en Esperantisk-Svensk ordbok. Om den ska finnas med – hur ska den anges – med Rolands tecken eller med (tr) resp. (ntr) eller (itr) eller på annat sätt?
Att skriva att framför den svenska översättningen av verb tycker jag inte har någon funktion i de flesta fall, men i enstaka fall då ordet även kan ha annan betydelse kan det ju vara bra (om användaren av ordboken nu inte förstår att ett esperantoord som slutar på i är ett verb). Likadan åsikt har beträffande en/ett framför substantiv (det kan ju visserligen ge värdefull information till icke fullt svensktalande).
Återkommer med frågan – behövs (bot) och (zoo) eller liknande beteckning? Hur betecknar man i så fall svampar som biologiskt inte är växter?

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Tempo por krei paĝon: 2.331 sekundoj
Funkciigita de Kunena Forumo