Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

Esperanto agado en Tanzanio, POST LA AKE 6 2016.

Kio daŭras pri Esperanto agado en Bunda urbo post la 6a afrika kongreso?
La AKE 6, malfermis  pordon por multaj ekŝati kaj lerni Esperanton. La okazigo de la kongreso estis vera atestilo kaj informilo  por multaj kiuj ne sciis valoron de la internacia lingvo Esperanto. Dum la kongreso estis rimarkinta, ke Esperanto estas  unika universala komunikilo en la mondo.
Eventoj, dum januaro 2017  kreskis laboro en Bunda Esperanto Rondo (BER) kiu okupiĝis kiel logano de la regionaj Esperanto Movado en Tanzanio. Ĉiam daŭris kontaktoj kaj korespondadoj kun esperantistaj aktivuloj en diversaj regionoj de la landa teritorio.
Estis diskutita kunlaboroj inter la BER-anoj kaj esperantistaj aktivuloj el aliaj regionoj por firme restarigi Esp-klubojn/grupojn surloke, interkonsenti pri starigo de  Esperanto Centro, instruado de Esperanto al infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj. Krei grupo de tanzanaj esperantistoj kiu okupiĝos pri turismo enlande, fondi virinan sekcion, konstrui statuton de Tanzania Esperantista Junularo (TEJ) ktp.
En Febr. 2017 la kunlabora diskuto en Januaro rezultis jene: Oni unuanime interkonsentis, ke La Esperanto Centro restu en Bunda, kiel estis proponita dum la sesa AKE 2016. Pro tio Bunda Esperanto Rondo kiu aktivis por la Eperanto Movado en la regionoj decidis nuligi la nomon kaj ek komencis uzi nomon Bunda Esperanto Centro (BEC).
BEC transprenis laboro kiu estis farita de Bunda Esperanto Rondo kaj komencis kunlaboron kune kun aktivuloj esperantistaj en aliaj regionoj kiuj tuj aliĝis al la organizo. La membreco al BEC estas malfermita al ĉiuj.
BEC kunlaboras  kun esp-kluboj/grupoj kaj unuopuloj. BEC celas disvastigi la Esperantomovadon en la regionoj kaj ĝi estas la supera organizo kiu flegos la klubojn, grupojn kaj unuopulojn.
Dum Febr. oni esploris  la esperanto-movadon en la regionoj kaj estas rimarkindaj kelka  klubo kun forta Movado, tiuj estas:
1. Bunda Esperanto Centro, (BEC), p.o.box 25 Bunda Mara - Tanzania.  La kontakta persono por la organizo estas  s-ro, Mulele Mbassa (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)  
2. Muleba Esperanto klubo (MEK), p.o.box 127 Muleba, Kagera - Tanzania.  La kluba gvidanto estas s-ro John E Magessa (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
3. Goldland Esperanto klubo (GEK) p.o.box  346, Kahama, Shinyanga - Tanzania. La kluba gvidanto estas s-ro Fidel Simeo Mayala,(Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
4. Pacamanta Esperanto Rondo (PEC),p.o.box 10270 Mwanza - Tanzanio. La kontakta persono estas s-ino, Euserbia  Mathias.
5. Viktoria Esperanto klubo( VEK) p.o.box 2650 Mwanza - Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Jayrous  Eliakimu (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
6. Sengerema Esperanto klubo (SEK) p.o.box 147 Sengerema, Mwanza-Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Hassan Gilala.
Krom tiuj kluboj ankaŭ estas aliaj Esperanto grupoj kun malforta agado, kiuj ankoraŭ estas sub rigardo de BEC kaj BEC faras klopodon por helpi , ke la grupoj atingos en evolua movada nivelo.  ???
En Marto, oni forte eklaboris por Esperanto instruado en kluboj/grupoj surloke kaj BEC ricevis raportojn el diversaj lokoj de la regionoj, ekz., en Muleba Esperanto klubo oni kunvenas ĉiu Lunde kaj Marde en la semajno por lerni Esperanton, VEK kunvenas en ĉiu sabato, kaj BEC kunvenas Lunde kaj Ĵaŭde.
Dum Marto komencis diskuto por krei grupon pri tursmo en Tanzanio. La grupo celas disvastigi Esperanton per turismo. Bonvenigi esperantistojn kaj ne esperantistojn, turistojn el la tutamondo al Tanzanio, konigi al ili turismaj interesaĵoj de la landa kaj esti gvidantoj de turistoj en Tanzanio. Pri tiu afero ankoraŭ estus infomota en venonta tempo tamen nun oni povas kontakti S-ro Barnabas Magese por pli da informoj (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
En Marto ankoraŭ oni laboris por organizi virinan sekcion kaj finlaboris fari statuton de TEJ, krom tio oni organizis kurson por la infanoj. La kurso okazis en Bunda, Mwanza kaj en Muleba urbo, Kagera. La kursgvidantoj estas S-roj Paul K. Kusaya en Bunda (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.) kaj en Muleba s-ro John Magessa.
La AMO Semenario kiu okazis dum la sesa afrika kongreso en Bunda vekis intereson de esperantistoj de niaj regionoj pli profunde lerni esperanton, ankaŭ la kongreso malfermis vojon al ne esperantistoj ekŝati la lingvonj kaj ĝin lerni. Pro ni nun havas grandan taskon instrui esperanton al novaj esperantistoj (komencantoj) kaj al progresantoj. Pro tio ni bezonas sufiĉan tempon kaj materialoj por kontetigi bezonoj de instruado.
En Aprilo 2017, ne mankis laboro por lingva instruado, oni regule renkontiĝas por lerni Esperanton skribe kaj parole. La 3an  de aprilo  s-ro  Mulele Mbassa gvidis duontagan progresigan Esperanto kurson en Bunda. La partoprenantoj en tiu kurso venis el Bunda urbo kaj ĝia ĉirkaŭĵo k. Kvankam la kurso estis anoncinta en februalo, ke ĝi okazos en aprilo ne venis esperantistoj el aliaj regionoj. Niaj kolegoj el Mwanza Urbo antaŭe proponis partopreni ĝin sed finfine skribis pri malsukceso veni pro la ekonomia krizo. La kurso estis interesa kaj sukcesa, ĝi estis aranĝita el tri eroj: 1.vorto farado, 2. uzo de akuzativo, 3. konversacia ekzerecado. La partoprenintoj ĝuis la lecionojn kaj proponis denove aranĝi kaj okazigi tian kurson.
Dum la monato Aprilo, en Bunda ni bonvenigis amikon s-ro Roman el Ruslando kiu ankaŭ partoprenis nian Esperanto renkontiĝon, ĝoje ni lernis kune kun li la lingvon Esperanto. Dum lia restado en Bunda li donis kontribuon al nia parola lingva ekzercado.
Finfine antaŭvideblas, ke vizito de la gastoj el eksterlande gravas por utiligado kaj  ekzercado de la lingvo. BEC bonvenigas vin ĉiuj al Tanzanio kaj en Bunda urbon.
Mulele Mbassa
 

Continue reading
74 Hits

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar till SEF:s årsmöte under SvEspKon17 i Forsvik finns nu här: http://intere.se/arkivo/forumo/libera-forumo/185-moeteshandlingar-svespkon17-dokumentoj-por-svespkon17
Continue reading
125 Hits
0 Comments

ESPERANTO MOVADO EN TANZANIO (2013-2016)

Esperanto  movado en Tanzanio, post la jaro I996 la Movado ne evoluis, sed dormis jaron post la jaro ĝis malapero de landa asocio! Sekve la Esperanto grupoj/kluboj dronis en morta dormiĝo kaj rezultis ,ke multaj esperantistoj perdis kuraĝon plu lerni la lingvon, kaj la kunvenoj de esperantistoj maloftiĝis. Neniu plu agadis por la landa Movado de la jaro 1996-2013. Krom tio ke

Esperanto restis  kiel interesa afero al unuopuloj.

Komence de la jaro 2013 en Bunda urbo fondiĝis grupo de esperantistoj “Bunda Esperanto Rondo”(BER). Tiu grupo celis revigligo de Esperanto Movado; restarigo  de la landa asocio, instruado de la lingvo, konsiderante radikigon de la lingvo por la estonto; precipe al infanoj kaj junuloj.

BER transprenis laboron antaŭenpuŝi aktivulojn en la lando; ekagu por la ideo “pri movada revigliĝo” estis ankaŭ decidinta ke ne sufiĉas plu paroli pri dormo de la Movado, sed agi por ĝi. Pro tio oni decidis , ke la momento alvenis por eklabori.

BER propons konigi la ideon al aktivulaj unuopuloj en diversaj regionoj de la lando Tanzanio. BER kiel inicianto kaj motoro de la Movado starigis programon; la programo distingis  tri paŝojn el kiuj la unua estas Informado. Por tio ĉi oni povos utiligi ĉiajn metodojn kaj estas konsilite ke la aktivuloj havu kontaktoĉenon, ke daŭre restu en reciproka kontakto.

La dua paŝo estas instruado de la lingvo. Pro la stuacio en  nia lando, oni konsilis okazigo de Esperanto kursoj en xla kluboj/grupoj surloke. Verajne tio estas pro la malfacila ekonomio kaj atingeblo de kelkaj regionoj pro la grandaj distancoj inter urboj kaj inter esperantistoj.

La tria paŝo estas realigado de la projekto por helpi al novaj esperantistoj kune labori en la sama loko, tio eventuale faciligos ĉeesto de ili por renkontiĝo, kaj iliaj membroj povos tiam konversacii, legi aŭ korespondi.

Rimedoj por atingi siajn celojn: BER laboras  per kunordigo de Esperanto grupoj, studoj, esploroj kaj informado.

Kion Bunda Esperanto Rondo jam faris! Ek de la jaro 2013 oni strebis por revigligo de la Esperanto Movado en la lando; serĉi kaj esplori la aktivulojn en regionaj teritorioj kiuj pretas  kunlabori  pri la plantita ideo.

BER klopodis retrovi  instruistojn de la lingvo surloke, por tiu celo ankaŭ oni petis aliĝon al ILEI-sekcio.

En aŭgusto 2016 ILEI reagis al ni kun aprobo, ke nia lando estas konata kiel membro de ILEI-sekcio. Nia landa sekcio estas ILEI Sekcio en Tanzanio (IST).

En la sekcio (IST) jam enskribiĝis 14 instruistoj:

1.     Mramba  SIMBA (smbmramba @ yahoo.com.

2.   Constantine  MASHAURI(cmashauri @ gmail.com

3.     Mulele  MBASSA(mulelembassa @ gmail.com

4.     Paulo  k. KUSAYA(pauljoseph115 @ gmail.com

5.     Jayrous  ELIAKIMU(jayrouseliakimu @ yahoo.com

6.     Dismas  ROBERT(dismasrobert72 @ gmail.com

7.     Fidel  SIMEO (fidelsimeo @ gmail.com

8.     Amos  BATROMEO(batromeo.amos @ yahoo.com

9.     Barnabas  MAGESE(barnabasmagese @ yahoo.com

10.   Chares k. HIZA(chakhiza @ yahoo.com

11.   Sylivester  NYINYIMBE(sylivesternyinyimbe @ yahoo.com

12.     Ambrose f. POLLE (p.o.box 10732 Mwanza Tanzanio.

13.     Davido  MAPENGO (davidomapengo @ yahoo.com

14.     Hassan  GILALA (box 147,Sengerema-Mwanza.

Krom tiuj  estas aktivuloj en diversaj partoj de la lando kiuj samtempe iĝas instruistoj aŭ kursogvidantoj.

Instruado de la lingvo floras en la urboj, Mwanza, Bukoba, Sengerema, Muleba, Kahama, Daresalamo, Tanga, Kigoma, Arusha, Bunda kaj ĝia ĉirkaŭĵo.

Lernado de la lingvo okaziĝas en ejoj de la kluboj/grupoj kaj unuopuloj lernas  aŭ de lernolibroj aŭ de la instruisto.

Lernmaterialoj; en Tanzanio la popularaj lernolibroj estas: Jifunze lugha ya Esperanto (Ninno Vessella) kaj lernolibro “Ne krokodilo” (Jen  Setréus).

Nun oni proponis Esperanto kurson per Whatsapp, la kurso estas por la instruistoj kun nomo de “Whatsapp lertiga Esperantokurso”

 

REALIGO DE PROJEKTO

Antaŭ  longe ni havis revon starigi projekton pri “centra oficejo” kiu helpos al ni promocii evoluigon de la Esp-movado en Tanzanio. La ideo iĝis interesa temo dum la sesa afrika kongreso en Bunda 2016. La partoprenintoj en la kongreso akceptis ĝin aprobante, ke Bunda urbo estu sidejo de Esperanto Movado en Tanzanio. Laŭ tiu decido la esperantistoj en Bunda kaj aktivuloj el aliaj regionoj unuanime akceptis kunlabori por starigi la centran oficejon en Bunda urbo. La nomo de tiu sidejo estas “BUNDA ESPERANTO CENTRO”(BEC).

BEC transprenis  laboron kiu estis farata de Bunda Esperanto Rondo. Por realigi la projekton ni bezonas subtenon de vi kaj helpoagadon, per lernomaterialoj, laboriloj; ekz: 'desktop' komputilo, fotokopio maŝino, printilo ktp. La ilaro helpos al ni produkti ekzerecajn paperojn, multobligi lernomaterialojn ktp. Tiel oni malabundigas petojn de lernomaterialoj.

Lingvokonosituacio:  Laŭ mia sperto  verdire multaj parolantoj de Esperanto en mia lando bezonas pli da ekzericoj parolaj kaj eĉ skribaj. Ilia scio pri gramatiko estas tro malgranda, precipe kiam oni parolas oni ne atentas pri la uzado de gramatiko, sed tiu estas atribuita al influo de nacia lingvo kaj memlernado.

BEC starigis laborkampojn: unu el la laborokampoj estas plano trovi eblon altigi nian lingvscion. Estas nia espero, ke UEA/ILEI, planu okazigi aŭ Esperantokurson aŭ AMO-seminarion en nia lando 2018.

Ankaŭ ni petegas al UEA/ILEI, okule rigardu Afrikon kaj atente trakti la rekomendoj de AMO-seminario diskutitaj en la Sesa Afrika Kongreso 2016 en Bunda urbo.

Sekciestro de Tanzania,

Mulele Mbassa

Continue reading
122 Hits

KER-seminarion en junio?

Se minimume 5 interesigxantoj aligxos ni okazigos KER-seminarion en la 10-a aux 17-a de junio 2017. Kontaktu ILEI-se por pli da informo.

Continue reading
190 Hits

6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA

Raporto de Adjé Adjévi, ĉefrolulo en Afrika Komisiono de UEA

La 31-an de decembro 2016 finiĝis la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA, kiu komenciĝis la 24-an en la tanzania urbo Bunda kun 74 partoprenintoj el 14 landoj. Krom la afrikaj landoj Burundo, DR Kongo, Kenjo, Ruando, Sudafriko, Tanzanio, Togolando, Zambio, estis reprezentitaj ankaŭ Brazilo, Francio, Hungario, Islando, Japanio kaj Koreio.

La du unuaj tagoj estis dediĉitaj por la AMO-seminario kun 40 da partoprenantoj. Tiuj ĉi, sub la gvido de Stefan MacGill, lertiĝis pri la rolo de la verboj en nia lingvo, sub Jérémie Sabiyumva, pri la stato kaj planoj de la junulara agado en Afriko, sub Adjé Adjévi, pri la agadoj kaj komisiono de UEA en Afriko. Estis ankaŭ sesio pri organizado kaj mastrumo de kluboj sub la gvido de ambaŭ lastaj personoj. Ĉiu sesio kunigis en diskutgrupoj la seminarianojn, kiuj verkis kaj realigis simplajn rolludojn, kiuj donis al ili la eblon ekuzi la lingvon en viv-similaj cirkonstancoj, analizi problemojn de regionaj agadoj kaj proponi solvojn.

La solena malfermo okazis kun unu tago pli malfrue. La honora gasto en la malfermo estis la Distrikta Komisiito de Bunda s-ino Lydia Simeon Bupilipili. Ŝi faris paroladon en svahila kun traduko al Esperanto. Aliaj paroladoj venis de la kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, Adjé Adjévi, de la Prezidanto de la KOK, Mramba Simba, de la prezidanto de la Azia Komisiono, prof. So Jinsu kaj de la Vicprezidanto de UEA, Stefan Mac Gill. Sekvis poste voĉlegado de la salutmesaĝoj adresitaj al la kongreso, salutoj al la kongreso de landaj reprezentantoj kaj vizito al la ekspoziciitaj Esperanto-verkaĵoj.

La kongresanoj povis ankaŭ spekti aŭ mem ludi futbalan matĉon, kiu allogis kaj turnigis atenton de multaj enloĝantoj de Bunda pri Esperanto, ĉar pli ol unu el ili kriis ’’Saluton’’, ’’Esperanto’’. La esperanta teamo, en belegaj verd-blankaj uniformoj, ludis kontraŭ la loka teamo, ‘Bunda Veteranoj’. La verda teamo, malgraŭ ĝia impresa ludkomenco, fine malgajnis la matĉon 6 kontraŭ 2. Tamen ĉio finiĝis en bona etoso. La publiko daŭre aŭdis la vorton ‘Esperanto’, ĉar la matĉo, same kiel la kongresa malfermo, estis rekte elsendataj en la svahila kaj Esperanto de la loka radio-stacio Mazingira FM, kiu kovras ĝis 100 km ronde.

Okazis ankaŭ ekzamenoj de UEA/ILEI. "25 bravuloj prezentis sin por la antaŭtesto, el kiuj 20 rajtis pluiri. En la unua nivelo, ok el la dek du provantoj sukcesis; en la dua nivelo, ĉiuj ok provantoj atingis sukceson, kun iom similaj kaj altaj poentaroj. Entute bonis la lingva nivelo", komentis Stefan MacGill.

Disvolviĝis ankaŭ tra la kongresa semajno multaj aliaj programeroj i.a. Aŭkcio kaj Kvizo per kiu koletiĝis 40 usonaj dolaroj por la Afrika Agado de UEA, diversaj prelegoj kaj prezentoj, kursoj de svahila, ekskursoj al la muzeo de Butiama, al la bestoparko Serengeti. Simple estis sukcese kreita agrabla kadro en kiu ĉiuj partoprenintoj povis havi la eblon partopreni kaj kontribui.

Estis bonegaj impresoj pri Bunda kaj Tanzanio, kreiĝis novaj amikaj ligoj inter ĉeestintoj de la kongreso. Kelkaj el ili eĉ poste restis por daŭrigi dum kelkaj tagoj la postkongreson ĉu al la vilaĝo Marembeka, ĉu al la lago Viktorio aŭ por viziti la membrojn de la Bunda E-Rondo al kiu Afrika Komisiono transdonis lerno-materialojn nome de Islanda Esperanto-Asocio, nome de Gábor Márkus kaj Stefan MacGill kaj de UEA.

La kongresanoj aŭskultis kaj aprobis en la fermo la kongresajn raporton kaj rezolucion, kiujn voĉlegis respektive Gilbert Ndihokubwayo el Burundo kaj la kunordiganto de la Afrika Komisiono.

Laŭ la statistikoj de la ĝisnunaj Afrikaj Kongresoj de Esperanto, la nombro de la partoprenintaj landoj al la sesa kongreso kaj la nombro de la prelegoj kaj aliaj programeroj estis la plej altaj kaj variaj ĝis nun. Klare, temis pri granda paŝo antaŭen por Afriko, ĉar ni pruvis nin vere kapablaj organizi nian kontinentan kongreson pli regule. La ĉeesto de la Distrikta Komisiito estis atuto por Esperanto, kaj ni forte esperas, ke tio estos utiligita por plifortigi la movadon en  Tanzanio.

Estos ĝoje por ni denove revidi ĉiujn partoprenintojn de la 6-a AKE, havi novajn partoprenantojn kaj donacantojn post tri jaroj kadre de la 7-a en la jaro 2019. Sed antaŭe, ni dankas ĉiujn partoprenintojn kaj esprimas grandan dankon al ĉiuj kies klopodoj riĉigis kaj sukcesigis la realigon de tiu kongreso. Ne eblas citi ĉiujn nomojn tie ĉi, sed multan dankon al UEA, TEJO, Bakker-ten Hagen A.J, Esperanto-kulturo kaj Progreso, UFE, Jeanne-Marie  Cash, So Gilsu, Epo Coppens, Tahira Masako, Gábor Márkus, Jérémie Sabiyumva, Arnaldo Rebelato, Jon Eliasson. Dankon ankaŭ al ĉiuj afrikaj samideanoj, kiuj venis de diversaj afrikaj landoj.

Afrika Komisiono laboras por prepari hejmpaĝon, kie estos afiŝeblaj la fotoj, videoj, kongresa kajero, raportoj kaj ankaŭ impresoj de kelkaj partoprenintoj. Ni do revenos al vi kun la ligilo al la paĝo, kiam ĝi finpretos. Jam ni sukcesis kolekti kelkajn materialojn pri la kongreso, ni esperas plu kaj pli ricevi por riĉigi la retpaĝon.
    
    

Continue reading
89 Hits

SEF gratulas la elfdalian lingvon

La lingva esplorinstituto SIL (Summer Institute of Linguistics), kiu interalie mastrumas la retejon Ethnologue kun statistiko pri lingvoj en la mondo, decidis aldoni propran ISO-kodon [ovd] (por övdalian) por la elfdalia lingvo (svede: älvdalska). Elfdalia tamen ne estas oficiale rekonata kiel propra lingvo en Svedio, sed estas vidata kiel sveda dialekto. Sveda Esperanto-Federacio sendis gratulojn al la asocio Ulum Dalska, kiu provas akceli la elfdalian lingvon en Svedio, pro la eta tamen grava paŝo antaŭen.
Continue reading
450 Hits
0 Comments

Mallonga prestiĝa kurso

La Jagelona Universitato invitas E-parolantojn al mallonga, intensiva kurso de Esperanto gvidota de Maria Majerczak vive, en Interreto. La lernado daŭros 3 semajnojn, de la 8-a ĝis la 29-a de junio (20 studhorojn).
 
La kurso ĉi-foje estas mallonga, do ankaŭ ĝia prezo estas mapli alta.
Limdato por aliĝi: 4 junio 2016
Informoj: goo.gl/x1S3AH 
 
Se, studinte ĉiujn informojn en la indikita retpaĝo (la anoncejo), vi decidis ALIĜI, bv. skribi al: Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin. (ni publikigas la adreson de la kursoj ĉiam en tiu kontraŭ-spama formo).
 
La partoprenantoj en la kurso estos la unuaj eksterlandaj esperantistoj, kies oficiala konfirmilo pri la partopreno enhavos ankaŭ la markon de la internacia EAQUALS-kvalito de Esperanto-instruado en JU, kio plialtigos ĝian internacian prestiĝon.
 
Kore salutas vin
Maria Majerczak
Continue reading
375 Hits

Svedio subtenas Kickstarter projekton

SEF decidis subteni la lingvan projekton "Share and learn every language in the world" ĉe Kickstarter (Wikitongues).

La lasta tago subteni la projekton estas la 27an de Februaro. Per 500 usonaj dolaroj, SEF esperas ke ili povas helpi la petantojn atingi sian celon, 50 000 usonaj dolaroj.

Se la projekto realiĝos, per tiu mono, eta parto de la esperantomovado ludos etan rolon en la evoluigo de la programa aplikaĵo Wikitongues.

ĜISDATIGO

La peto sukcesis. Kiam nur restas 15 horoj antaŭ la finlimo, estas promesite 51 540 usonaj dolaroj de 409 subtenantoj.

Continue reading
453 Hits

Eblecoj uzi Eventan servon

Por laborgrupoj kaj organizoj ekzistas la ebleco aldoni eventojn al nia eventa kalendaro.

Ĉefe temas pri internaj eventoj por la laborgrupoj kaj organizoj de Interese. Ni ne celas
anstataŭigi la aliajn kalendarojn kiel eventoj.hu, Kalendaro ĉe EsperantoSverige kaj similaj.

Se vi interesiĝas pri havi la rajton enigi eventojn, bonvolu kontakti administranton. Ni volas informi pri la servo antaŭ enlasi vin.

Continue reading
428 Hits
0 Comments

Kiel verki informan tekston?

Eble vi pensas ke tiu ĉi konsileto estas superflua, sed la sperto de tiu ĉi administranto montras ke ne... Verkante artikolon estas facile forgesi ke ĉiuj aliaj ne scias pri kio vi skribas. Helpu la leganton rapide kompreni ĉu la informoj validas aŭ endas por ĝi.

1 Rubriko

2 Sufiĉe da informoj, aŭ tro da?

3 Helpu la leganton!

4 Bildoj


1 Rubriko

Bonvolu zorge elekti vian rubrikon. Estu klara kaj priskriba. Iom longa rubriko estas pli bone ol tro mallonga kaj enhavmalplena. Tro ĝeneralaj rubrikoj malhelpas. Se vi volas skribi pri aranĝo aŭ kunveno, ne uzu rubrikojn kiel "Nova aranĝo", "Ni havis kunsidon" aŭ simile. Tio vere ne estas informoj.

Anstataŭe skribu "Sveda kongreso en Pollando 2016" aŭ "Raporto de kunsido en Honkongo en Februaro 2016". Ĉiam provu respondi la demandojn Kio, Kiu, Kie kaj Kiam en la rubriko.

2 Enhavo en la teksto

• Komencu per ĝeneralaj informoj, tiel ke la leganto povas navigi kaj trovi la vojon al via interna mesaĝo.

• Estas pli malfacile legi surekranan tekston ol presitan tekston. Uzu maksimume 1 ĝis 3 frazojn en ĉiu paragrafo.

• Por longaj tekstoj indas uzi subrubrikojn.

• Provu pli precize respondi la ĝeneralajn demandojn Kio, Kiu, Kie, Kiam, Kiom, Kiel kaj Kial. Ankaŭ demandu vin, ĉu vi scias kial vi skribas la tekston? Se vi ne mem konscias - kiel la leganto komprenu kion vi volas diri? 

• Se la teksto celas al instigi la leganton fari pli, pli bone metu ligon (URLon) al alia loko kie eblas legi pli. Tiel vi povas esti klara, kurta kaj konciza.

3 Helpu la leganton

Vi mem scias ke vi havas malmulte da tempo kaj ne povas fari kaj legi ĉion kion vi volas. Samas por multaj aliaj. Helpu viajn amikojn kaj kunlaborantojn facile kaj rapide kompreni vin. Bone elektu al kiuj vi direktas vin. Ĉu vi volas informi tiujn kiuj jam scias pri via fako, aŭ ĉu vi direktas vin al tiuj kiuj scias nenion pri ĝi? Malgraŭ via elekto - estu klara.

4 Bildoj diras pli ol vortoj, sed...

Ke bildo diras pli ol vortoj ofte pravas, sed se vi volas aldoni bildon al artikolo, elektu bone. Ne nur uzu bildon ĉar oni uzu bildojn. Uzu bildo(j)n kiuj aldonas aŭ pliklarigas la tekston.

Bildoj estas grandaj dosieroj. Ili rapide inundas la spacon en la servilo. Elektu malgrandajn bildojn, aŭ malgrandigu ilin antaŭ alŝuto. Normale taŭgas uzi bildojn proksimume 500-600 px larĝajn. Pli ol tio povas rompi la paĝon por tiuj kiuj uzas malgrandajn ekranojn.

Bildoj ankaŭ rabas kapaciton kaj povas malrapidigi la ŝarĝon de la retpaĝoj. Tio estas ege ĝena, specife se oni volas direkti sin al pli malriĉaj partoj de la mondo, kie la uzanto eble pagis por uzi kafejan komputilon dum kelkaj minutoj. Helpu la leganton...

Continue reading
429 Hits
0 Comments

RAPORTO de renkontiĝo en Senegalo

Renkontiĝo en Rufisko
Tagordo: Prezenti la vizitanton Anita Dagmarsdotter
Problemoj kaj rimedoj de Esperanto lernantoj
Anita prezentita, ŝi montris la geografion de Svedio, kiu estas tre interesa. Ankoraŭ ŝi klarigis la funkcion de la Universala Esperanta Organizo, kaj la diversajn fondusojn.
Multaj lernantoj elvokis problemojn, temas pri la manko de instruistoj, kaj oni loĝas for. Ni trovis ke ĉiuj grupiĝas, kaj ni povos doni al komencantoj kursoj, unu aŭ du foje dum semajno.
Tiel, kun regulo, ni povos krei renkontiĝojn en la futuro. La klubo de Rufisko havas grandan feliĉon. Ni havas Assane ĉi tie, kaj ni renkontiĝas ĉiu vespero por lerni kaj ekzerci. Ni kredas ke dum la baldaŭa renkontiĝo, ĉiuj parolos esperante, kaj ke la lingvo disvastiĝos en la tuta mondo.
Gxis, salutas
Ngone Touré

Recent comment in this post
Puff Östling
Tre ĝojige ke la intereso pribEsperanto en via lando estas tiom granda. Mi deziras al vi fruktodonan laboron kaj esperas ke vi pov... Read More
marde, 08 Marto 2016 17:38
Continue reading
451 Hits
1 Comment

Kiel skribi blogan eron?

Ĉi tie vi trovas klarigon kiel krei novan blogeron per la Informeja funkcio. Ĝi priskribas la paŝojn kaj la specifaj agordoj nepraj por krei korektan eron.

1 Redaktilo por blogero

2 Aŭtoro - privata aŭ teama blogo

3 Kategorioj - nepras elekti

4 Markoj - eblaj etikedoj

5 Eblecoj elekti specifajn datojn por publikigo

6 Videblo de la blogero

7 Konservu vian tekston!!!


ATENTIGO - NENIAM engluu tekstajn kopiojn de aliaj redaktiloj kiel Word k.s en la blogan redaktilon. La Bloga redaktilo estas redaktilo kreita por rekta verkado. Unuavice, uzu ĝin tiel. (Ne unue krei artikolon en alia redaktilo.) Aliaj redaktiloj NE funkcias same kiel la bloga redaktilo. Tamen eblas englui tekstajn kopiojn en simplaj formatoj kiel .txt kaj .rtf.


1 Kiel veni al la redaktila paĝo?

Iri al Informejo. En la supra nigra bando kun miniaturoj, trovu la krajonon. Alklaku ĝin. Malfermiĝas la Bloga redaktilo.

Ĉu vi jam skribis blogeron kaj volas redakti ĝin denove? Se vi ensalutis, en viaj eroj videblas flavkoloran cirklon kun krajono. Alklaku ĝin. En ĝi troviĝas la elekton 'Redakti eron'. Klaku ĝin.

2 Kiel ŝanĝi aŭtoron?

Kiam vi kreas novan eron, vi persone estas elektata kiel aŭtoro. Tamen, povas esti ke vi kreas por iu alia aŭ por grupo.

En la redakta aspekto, rigardu dekstre. Sub la rubriko Aŭtoro vi vidas kiu momente estas aŭtoro. Por ŝanĝi, klaku la krajonon.

Vi povas aldoni aŭ ŝanĝi aŭtoron per la radiobutonoj sub la langeto "Aŭtoroj", aŭ elekti teaman blogon per radiobutonoj sub langeto "Teamoj".

3 Ŝanĝi kategorion

Defaŭlte la kategorio estas "Ĝenerale". Plej ofte tio ne taŭgas. Vi devas permane ŝanĝi tion.

En la dekstra kampo en la Bloga redaktilo, troviĝas subrubriko "Kategorio". Tie vi povas elekti alian kategorion. Per elektobutonoj vi elektas, sed vi devas ankaŭ malelekti la nedeziratajn kategoriojn!

Kelkaj kategorioj havas subkategoriojn. Vi povas vidi tion ĉar ili havas ciferojn dekstre de la nomo. Por elekti subkategorion, klaku la ciferojn kaj vi vidos liston de ĉiuj subkategorioj de tiu kategorio. Elektu per elektobutonoj.

4 Ebleco aldoni Markojn

Markoj estas etikedoj kiuj aldonas plian priskribon kaj retroveblecon de unuopaj eroj. Vi trovas ilin sub la rubriko Markoj dekstre en la Bloga redaktilo.

Por vidi ĉiujn Markojn, klaku la etikedan miniaturon kaj alklaku la deziratan markon. Se vi erare elektis, metu la musmontrilon malantaŭ la erara marko kaj forigu per la foriga klavo.

5 Ebleco ŝanĝi datojn por publikigo

Eblas elekti specifan lingvon, sed normale lasu la elekton 'Ĉiuj'. Krom tio vi povas elekti alian daton por kreiĝo, publikigo kaj malpublikigo. Normale vi ne ŝanĝu ion, sed kelkfoje estas utile.

Ŝanĝi kreiĝdaton - se vi republikigas malnovan tekston kaj volas uzi la originalan daton.

Ŝanĝi publikiĝdaton - se vi skribas pri io kio nur estu publikigota pli poste.

Ŝanĝi malpublikiĝdaton - se la enhavo eksvalidiĝos post specifa dato, eblas elekti daton por malpublikigi la eron.

6 Ŝanĝi kiom videbla estu la bloga ero

Sub la rubrikoj 'Ĝenerale' kaj 'Privateco' dekstre en la Bloga redaktilo, eblas stiri alireblecoj. Normale, ne tuŝu la elektojn sub 'Ĝenerale' (se vi ne scias kion vi faras), sed sub 'Privateco' vi povas libere decidi al kiuj la blogero estu videbla; Por ĉiuj aŭ Nur por membroj. 

Speciala kazo estas videbleco por kaŝita teama blogo. Eroj de tiaj nur videblas por la teamanoj.

7 Konservu vian tekston!

Se vi skribas longan tekston, eblas de tempo al tempo alklaki la suban butonon "Apliki". La ero estas konservata kaj vi vidos demandon ĉu vi volas eliri (Iri al Stirpanelo) aŭ daŭrigi (Fermi).

Per la butono "Aktualigi eron" vi konservas kaj eliras la Blogan redaktilon.

Per la tegmenta butono apud 'Konservi por posta uzo' vi povas elekti "Antaŭvido". Klakante tiun elekton, la ero estas konservata kiel malneto.

 

 

Continue reading
406 Hits
0 Comments

Evento

30-an de julio - 6-an de auxgusto: ILEI-KONFERENCO en Nyiregyhaza, Hungario, tuj post UK. Kun lingvokursoj, instruista trejnado, lingva festivalo, literatura kafejo, prelegoj, simpozio, ekskursoj kaj tutkomence: franda vespero!
Continue reading
393 Hits
0 Comments

La uzo de persona nomo en Intere.se

Ekde la komenco en 2012 kiam ni kreis la membrejon ĉe EsperantoSverige (el kiu Intere.se estas forkaĵo) estis tute klare ke la membroj volis ke ĉiuj uzu sian propran plenan nomon. Temis pri fido kaj klareco. Oni volas scii kiu sendas informojn.

Troviĝas individuoj kiuj pensas ke tio estas stulta kaj stranga regulo, sed ni traktas la temon kiel iu ajn kongresa aranĝanto; ĉu okazas ke iu aliĝas al kongreso aŭ simila aranĝo sen indiki sian propran nomon? Ĉu la aranĝantoj akceptus aliĝilon kie ne eblas scii kiu estas per pasporto aŭ identeca karto?

Ni konscias ke homoj emas kaŝi sin kaj sian identecon pro la riskoj en la interreto. Ĝi estas ĝangalo. En grandaj retkomunumoj kie troviĝas troloj, trudantoj kaj teruraĵoj tio estas komprenebla ago. Sed Intere.se celas al io alia. Ĝi estas retejo kun pli altaj muroj ol via ĝenerala retkomunumo. Ni ne invitas kiun ajn. Ni invitas aktivajn esperantistojn kiuj volas serioze kunlabori kaj interagadi por kaj per Esperanto. Tio postulas fidon kaj multaj membroj jam diris ke ili ne fidas tiujn kiuj ne volas malferme montri sian oficialan identecon.

Tamen troviĝas kelkaj fantaziuloj en Interese. La Elfino, Plupino, Norno, Koboldo, Feo kaj Gnomo estas administrantoj aŭ mastrumantoj. La personoj malantaŭ tiuj nomoj ankaŭ havas privatan konton kie videblas la plenan personan nomon. Do, kromnomo estas signalo ke la individuo ofice kaj oficiale agas sub tiu nomo. Kiel faras la Elfino, verkante tiun ĉi artikolon.

 

Por tiuj kiuj regule uzas kaj estas konataj sub krom- aŭ kaŝnomo eblas meti tiun inter krampoj kune kun la persona nomo. Tio estas funkcianta metodo por ekzemple azianoj kiuj foje elektas esperantan kromnomon ĉar nomoj en iliaj lingvoj estas malfacile distingeblaj por neparolantoj. Vi ankaŭ povas skribi la kromnomon en via Diskuteja profilo. Ĝis nun ni ne devis malakcepti iun pro tiu ĉi regulo. Espereble tio daŭrigas.

Continue reading
370 Hits
0 Comments

Strangaj eraroj dum mova provo

Ĝisdataj informoj:

Aliaj raportis saman eraron. Ŝajne temas pri malkongruo inter versioj de la php-datumbazoj. Mi pluesploros.

Origina mesaĝo:

Estas iom strange havi retejon en adreso kiel intere.se/arkivo. La ideo ekde la kreiĝo de ĝi, estis ke ĝi estu movata al la adreso intere.se kiam tiu ĉi nova versio estis preta. Ĝi ankoraŭ ne pretas, sed ĉar ĝi havas servojn uzatajn, bezonatajn kaj deziratajn, mi decidis movi la retejon por oficialigi ĝin. Tamen, tio ne iris laŭ miaj planoj. Ĝuste nun mi ne komprenas kial okazas la eraroj, tial la retejo momente restas en la malnova loko.

La nura kialo movi la retejon estas por simple havi ĝin en la radika loko. Aspektas pli bone. La funkcioj kaj servoj tamen estas la samaj, malgraŭ adreso.

Ankoraŭ daŭrigas la tradukon de programeroj. Esence temas pri tiu ĉi Informeja-bloga servo kiu ĝis nun ne troviĝas en la internacia. El iom pli ol 3000 linioj da kodo restas iom pli ol mil. Vi povas vidi anglaĵojn kaj strangajn miksojn inter la angla kaj la espa ĉi tie. Tio dependas de la maniero de la programoj trakti tradukojn, nome per mallongaj vortĉenoj, plej ofte ne tutaj frazoj. Ofte oni nur tradukas unuopajn vortojn aŭ partojn de frazoj. Tial troviĝas pluraj ekzempoj de "malbona" traduko, ĉar tradukante oni ne scias kie aŭ kiam la vortĉeno estos uzata. Ofte oni devas esti pli preciza en Esperanto ol en la angla. Se vi trovas stultaĵojn, bonvolu atendi ĝis vi vidas alvokon raporti ilin.

Eble vi opinias ke estas iom stulte oficialigi retejon kiu evidente ne estas preta. La realo estas ke retejo neniam estas "preta". Preteco indikas stagnadon. Retejo devas esti vivanta, dinamika projekto por esti interesa. Vi nur venis iom pli frue ol normale en tiu procezo. Bonvenon!

Continue reading
344 Hits
0 Comments

Tradukado de la bloga funkcio

La programo por funkciigi Interesen estas verkita en la angla. Sekve, ĉiu nova aldona funkcio al la retejo devas esti tradukata. En tiu ĉi nova versio de Interese, vi trovas tri malnovajn etendaĵojn kaj unu nova (la blogo). La lastan mi nur komencis traduki, do mi petas vin elteni tion kaj scii ke la stato ne estas daŭra.

La Diskutejo estas prettradukata, sed mi atendas la finan eldonon de la lingvopakaĵo kie troviĝos la lastaj ŝanĝoj kaj aldonoj. 

La Blogo ja estas tute nova aldono al la stablo, do pli-malpli entute ne tradukata ĝis nun. Ni ĵus decidis ekuzi ĝin. Eble sesono tradukata (1 dec) kaj duone (7 dec). Restas proksimume 200 vortĉenoj el 3200 fine de Februaro. Tamen, ĉiu stirinformo restas anglalingve, ĉar la lasta ĝisdatigo de la bloga programero postulas ke la traduko estu akirata de traduka servo Transifex. La traduko nun estas tie, sed la programistoj ne scias kio estas Esperanto - ĉu speco de hispana? - kaj ni baldaŭ solvos la teknikaĵojn.

Rapidmesaĝojn ni uzis dum jaroj, kvankam ĝi ne estis tute prettradukata. Tio tasko estas en la listo de farendaĵoj.

Eventoj preskaŭ pretas. Alvenis novan aktualigon kaj ni ne havis eblecon tuj pretigi la novaĵojn, sed ili alvenos.

En ĉefmenuo mi planas langeton "Estontaj eblecoj" kie estos ekzemploj aŭ eĉ testeblaj ekzemploj de estontaj funkcioj. Tiuj tute ne estos tradukataj antaŭ ni decidas uzi ilin.

 

Continue reading
412 Hits
0 Comments