Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

Inslag om esperanto i Studio Ett 27/12

Intervjun i samband med Zamenhof-utställningen på Polska institutet i Stockholm sändes i Studio Ett i P1 27/12. Inslaget börjar ungefär 23 minuter in i programmet och kan höras på webben en tid framåt här: http://t.sr.se/2E3n622
Continue reading
73 Hits
0 Comments

Intervju om esperanto i P1 i jul

I samband med utställningen om Zamenhof, som visas fram till 26 januari på Polska institutet i Stockholm, blev Olof och Tatu och institutets personal intervjuade av Sveriges Radio. Inslaget kommer att sändas i P1 någon gång under juldagarna.

Continue reading
170 Hits
0 Comments

Zamenhof-utställning i Stockholm

I samarbete med Polska institutet anordnar SEF en Zamenhof-utställning med anledning av jubileumsåret, Utställningen visas i Polska institutets lokaler i Stockholm, Mosebacke torg 4 (nära T-Slussen) och öppnar officiellt lördag 9/12 med vernissage och mingel. Utställningen pågår preliminärt fram till slutet av januari; se Polska institutets hemsida för öppettider.
Continue reading
99 Hits
0 Comments

Motion om esperanto

Robert Hannah (L) har lämnat in en motion 2017/18:433 om att göra det möjligt att studera esperanto på gymnasie- och universitetsnivå i Sverige. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gor-det-mojligt-att-studera-esperanto-i-sverige_H502433

Continue reading
152 Hits
0 Comments

Utflyttade från EC

Tömningen och flytten från Esperanto-Centro, lokalen på Vikingagatan i Stockholm, är nu klar. Stockholmsklubben kommer främst ha sina aktiviteter i ABF-huset på Sveavägen, och böcker och annat material är flyttat till den nya lokalen i Herrljunga. Styrelsen tackar alla medlemmar som på olika sätt hjälpt till!
Continue reading
154 Hits
0 Comments