Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

Esperanto agado en Tanzanio, POST LA AKE 6 2016.

Kio daŭras pri Esperanto agado en Bunda urbo post la 6a afrika kongreso?
La AKE 6, malfermis  pordon por multaj ekŝati kaj lerni Esperanton. La okazigo de la kongreso estis vera atestilo kaj informilo  por multaj kiuj ne sciis valoron de la internacia lingvo Esperanto. Dum la kongreso estis rimarkinta, ke Esperanto estas  unika universala komunikilo en la mondo.
Eventoj, dum januaro 2017  kreskis laboro en Bunda Esperanto Rondo (BER) kiu okupiĝis kiel logano de la regionaj Esperanto Movado en Tanzanio. Ĉiam daŭris kontaktoj kaj korespondadoj kun esperantistaj aktivuloj en diversaj regionoj de la landa teritorio.
Estis diskutita kunlaboroj inter la BER-anoj kaj esperantistaj aktivuloj el aliaj regionoj por firme restarigi Esp-klubojn/grupojn surloke, interkonsenti pri starigo de  Esperanto Centro, instruado de Esperanto al infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj. Krei grupo de tanzanaj esperantistoj kiu okupiĝos pri turismo enlande, fondi virinan sekcion, konstrui statuton de Tanzania Esperantista Junularo (TEJ) ktp.
En Febr. 2017 la kunlabora diskuto en Januaro rezultis jene: Oni unuanime interkonsentis, ke La Esperanto Centro restu en Bunda, kiel estis proponita dum la sesa AKE 2016. Pro tio Bunda Esperanto Rondo kiu aktivis por la Eperanto Movado en la regionoj decidis nuligi la nomon kaj ek komencis uzi nomon Bunda Esperanto Centro (BEC).
BEC transprenis laboro kiu estis farita de Bunda Esperanto Rondo kaj komencis kunlaboron kune kun aktivuloj esperantistaj en aliaj regionoj kiuj tuj aliĝis al la organizo. La membreco al BEC estas malfermita al ĉiuj.
BEC kunlaboras  kun esp-kluboj/grupoj kaj unuopuloj. BEC celas disvastigi la Esperantomovadon en la regionoj kaj ĝi estas la supera organizo kiu flegos la klubojn, grupojn kaj unuopulojn.
Dum Febr. oni esploris  la esperanto-movadon en la regionoj kaj estas rimarkindaj kelka  klubo kun forta Movado, tiuj estas:
1. Bunda Esperanto Centro, (BEC), p.o.box 25 Bunda Mara - Tanzania.  La kontakta persono por la organizo estas  s-ro, Mulele Mbassa (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)  
2. Muleba Esperanto klubo (MEK), p.o.box 127 Muleba, Kagera - Tanzania.  La kluba gvidanto estas s-ro John E Magessa (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
3. Goldland Esperanto klubo (GEK) p.o.box  346, Kahama, Shinyanga - Tanzania. La kluba gvidanto estas s-ro Fidel Simeo Mayala,(Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
4. Pacamanta Esperanto Rondo (PEC),p.o.box 10270 Mwanza - Tanzanio. La kontakta persono estas s-ino, Euserbia  Mathias.
5. Viktoria Esperanto klubo( VEK) p.o.box 2650 Mwanza - Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Jayrous  Eliakimu (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
6. Sengerema Esperanto klubo (SEK) p.o.box 147 Sengerema, Mwanza-Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Hassan Gilala.
Krom tiuj kluboj ankaŭ estas aliaj Esperanto grupoj kun malforta agado, kiuj ankoraŭ estas sub rigardo de BEC kaj BEC faras klopodon por helpi , ke la grupoj atingos en evolua movada nivelo.  ???
En Marto, oni forte eklaboris por Esperanto instruado en kluboj/grupoj surloke kaj BEC ricevis raportojn el diversaj lokoj de la regionoj, ekz., en Muleba Esperanto klubo oni kunvenas ĉiu Lunde kaj Marde en la semajno por lerni Esperanton, VEK kunvenas en ĉiu sabato, kaj BEC kunvenas Lunde kaj Ĵaŭde.
Dum Marto komencis diskuto por krei grupon pri tursmo en Tanzanio. La grupo celas disvastigi Esperanton per turismo. Bonvenigi esperantistojn kaj ne esperantistojn, turistojn el la tutamondo al Tanzanio, konigi al ili turismaj interesaĵoj de la landa kaj esti gvidantoj de turistoj en Tanzanio. Pri tiu afero ankoraŭ estus infomota en venonta tempo tamen nun oni povas kontakti S-ro Barnabas Magese por pli da informoj (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.)
En Marto ankoraŭ oni laboris por organizi virinan sekcion kaj finlaboris fari statuton de TEJ, krom tio oni organizis kurson por la infanoj. La kurso okazis en Bunda, Mwanza kaj en Muleba urbo, Kagera. La kursgvidantoj estas S-roj Paul K. Kusaya en Bunda (Ĉi-tiu retpoŝtadreso estas protektata de spamrobotoj. Vi devas ebligi JavaScript-on por vidi ĝin.) kaj en Muleba s-ro John Magessa.
La AMO Semenario kiu okazis dum la sesa afrika kongreso en Bunda vekis intereson de esperantistoj de niaj regionoj pli profunde lerni esperanton, ankaŭ la kongreso malfermis vojon al ne esperantistoj ekŝati la lingvonj kaj ĝin lerni. Pro ni nun havas grandan taskon instrui esperanton al novaj esperantistoj (komencantoj) kaj al progresantoj. Pro tio ni bezonas sufiĉan tempon kaj materialoj por kontetigi bezonoj de instruado.
En Aprilo 2017, ne mankis laboro por lingva instruado, oni regule renkontiĝas por lerni Esperanton skribe kaj parole. La 3an  de aprilo  s-ro  Mulele Mbassa gvidis duontagan progresigan Esperanto kurson en Bunda. La partoprenantoj en tiu kurso venis el Bunda urbo kaj ĝia ĉirkaŭĵo k. Kvankam la kurso estis anoncinta en februalo, ke ĝi okazos en aprilo ne venis esperantistoj el aliaj regionoj. Niaj kolegoj el Mwanza Urbo antaŭe proponis partopreni ĝin sed finfine skribis pri malsukceso veni pro la ekonomia krizo. La kurso estis interesa kaj sukcesa, ĝi estis aranĝita el tri eroj: 1.vorto farado, 2. uzo de akuzativo, 3. konversacia ekzerecado. La partoprenintoj ĝuis la lecionojn kaj proponis denove aranĝi kaj okazigi tian kurson.
Dum la monato Aprilo, en Bunda ni bonvenigis amikon s-ro Roman el Ruslando kiu ankaŭ partoprenis nian Esperanto renkontiĝon, ĝoje ni lernis kune kun li la lingvon Esperanto. Dum lia restado en Bunda li donis kontribuon al nia parola lingva ekzercado.
Finfine antaŭvideblas, ke vizito de la gastoj el eksterlande gravas por utiligado kaj  ekzercado de la lingvo. BEC bonvenigas vin ĉiuj al Tanzanio kaj en Bunda urbon.
Mulele Mbassa
 

Continue reading
74 Hits

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar till SEF:s årsmöte under SvEspKon17 i Forsvik finns nu här: http://intere.se/arkivo/forumo/libera-forumo/185-moeteshandlingar-svespkon17-dokumentoj-por-svespkon17
Continue reading
125 Hits
0 Comments

ESPERANTO MOVADO EN TANZANIO (2013-2016)

Esperanto  movado en Tanzanio, post la jaro I996 la Movado ne evoluis, sed dormis jaron post la jaro ĝis malapero de landa asocio! Sekve la Esperanto grupoj/kluboj dronis en morta dormiĝo kaj rezultis ,ke multaj esperantistoj perdis kuraĝon plu lerni la lingvon, kaj la kunvenoj de esperantistoj maloftiĝis. Neniu plu agadis por la landa Movado de la jaro 1996-2013. Krom tio ke

Esperanto restis  kiel interesa afero al unuopuloj.

Komence de la jaro 2013 en Bunda urbo fondiĝis grupo de esperantistoj “Bunda Esperanto Rondo”(BER). Tiu grupo celis revigligo de Esperanto Movado; restarigo  de la landa asocio, instruado de la lingvo, konsiderante radikigon de la lingvo por la estonto; precipe al infanoj kaj junuloj.

BER transprenis laboron antaŭenpuŝi aktivulojn en la lando; ekagu por la ideo “pri movada revigliĝo” estis ankaŭ decidinta ke ne sufiĉas plu paroli pri dormo de la Movado, sed agi por ĝi. Pro tio oni decidis , ke la momento alvenis por eklabori.

BER propons konigi la ideon al aktivulaj unuopuloj en diversaj regionoj de la lando Tanzanio. BER kiel inicianto kaj motoro de la Movado starigis programon; la programo distingis  tri paŝojn el kiuj la unua estas Informado. Por tio ĉi oni povos utiligi ĉiajn metodojn kaj estas konsilite ke la aktivuloj havu kontaktoĉenon, ke daŭre restu en reciproka kontakto.

La dua paŝo estas instruado de la lingvo. Pro la stuacio en  nia lando, oni konsilis okazigo de Esperanto kursoj en xla kluboj/grupoj surloke. Verajne tio estas pro la malfacila ekonomio kaj atingeblo de kelkaj regionoj pro la grandaj distancoj inter urboj kaj inter esperantistoj.

La tria paŝo estas realigado de la projekto por helpi al novaj esperantistoj kune labori en la sama loko, tio eventuale faciligos ĉeesto de ili por renkontiĝo, kaj iliaj membroj povos tiam konversacii, legi aŭ korespondi.

Rimedoj por atingi siajn celojn: BER laboras  per kunordigo de Esperanto grupoj, studoj, esploroj kaj informado.

Kion Bunda Esperanto Rondo jam faris! Ek de la jaro 2013 oni strebis por revigligo de la Esperanto Movado en la lando; serĉi kaj esplori la aktivulojn en regionaj teritorioj kiuj pretas  kunlabori  pri la plantita ideo.

BER klopodis retrovi  instruistojn de la lingvo surloke, por tiu celo ankaŭ oni petis aliĝon al ILEI-sekcio.

En aŭgusto 2016 ILEI reagis al ni kun aprobo, ke nia lando estas konata kiel membro de ILEI-sekcio. Nia landa sekcio estas ILEI Sekcio en Tanzanio (IST).

En la sekcio (IST) jam enskribiĝis 14 instruistoj:

1.     Mramba  SIMBA (smbmramba @ yahoo.com.

2.   Constantine  MASHAURI(cmashauri @ gmail.com

3.     Mulele  MBASSA(mulelembassa @ gmail.com

4.     Paulo  k. KUSAYA(pauljoseph115 @ gmail.com

5.     Jayrous  ELIAKIMU(jayrouseliakimu @ yahoo.com

6.     Dismas  ROBERT(dismasrobert72 @ gmail.com

7.     Fidel  SIMEO (fidelsimeo @ gmail.com

8.     Amos  BATROMEO(batromeo.amos @ yahoo.com

9.     Barnabas  MAGESE(barnabasmagese @ yahoo.com

10.   Chares k. HIZA(chakhiza @ yahoo.com

11.   Sylivester  NYINYIMBE(sylivesternyinyimbe @ yahoo.com

12.     Ambrose f. POLLE (p.o.box 10732 Mwanza Tanzanio.

13.     Davido  MAPENGO (davidomapengo @ yahoo.com

14.     Hassan  GILALA (box 147,Sengerema-Mwanza.

Krom tiuj  estas aktivuloj en diversaj partoj de la lando kiuj samtempe iĝas instruistoj aŭ kursogvidantoj.

Instruado de la lingvo floras en la urboj, Mwanza, Bukoba, Sengerema, Muleba, Kahama, Daresalamo, Tanga, Kigoma, Arusha, Bunda kaj ĝia ĉirkaŭĵo.

Lernado de la lingvo okaziĝas en ejoj de la kluboj/grupoj kaj unuopuloj lernas  aŭ de lernolibroj aŭ de la instruisto.

Lernmaterialoj; en Tanzanio la popularaj lernolibroj estas: Jifunze lugha ya Esperanto (Ninno Vessella) kaj lernolibro “Ne krokodilo” (Jen  Setréus).

Nun oni proponis Esperanto kurson per Whatsapp, la kurso estas por la instruistoj kun nomo de “Whatsapp lertiga Esperantokurso”

 

REALIGO DE PROJEKTO

Antaŭ  longe ni havis revon starigi projekton pri “centra oficejo” kiu helpos al ni promocii evoluigon de la Esp-movado en Tanzanio. La ideo iĝis interesa temo dum la sesa afrika kongreso en Bunda 2016. La partoprenintoj en la kongreso akceptis ĝin aprobante, ke Bunda urbo estu sidejo de Esperanto Movado en Tanzanio. Laŭ tiu decido la esperantistoj en Bunda kaj aktivuloj el aliaj regionoj unuanime akceptis kunlabori por starigi la centran oficejon en Bunda urbo. La nomo de tiu sidejo estas “BUNDA ESPERANTO CENTRO”(BEC).

BEC transprenis  laboron kiu estis farata de Bunda Esperanto Rondo. Por realigi la projekton ni bezonas subtenon de vi kaj helpoagadon, per lernomaterialoj, laboriloj; ekz: 'desktop' komputilo, fotokopio maŝino, printilo ktp. La ilaro helpos al ni produkti ekzerecajn paperojn, multobligi lernomaterialojn ktp. Tiel oni malabundigas petojn de lernomaterialoj.

Lingvokonosituacio:  Laŭ mia sperto  verdire multaj parolantoj de Esperanto en mia lando bezonas pli da ekzericoj parolaj kaj eĉ skribaj. Ilia scio pri gramatiko estas tro malgranda, precipe kiam oni parolas oni ne atentas pri la uzado de gramatiko, sed tiu estas atribuita al influo de nacia lingvo kaj memlernado.

BEC starigis laborkampojn: unu el la laborokampoj estas plano trovi eblon altigi nian lingvscion. Estas nia espero, ke UEA/ILEI, planu okazigi aŭ Esperantokurson aŭ AMO-seminarion en nia lando 2018.

Ankaŭ ni petegas al UEA/ILEI, okule rigardu Afrikon kaj atente trakti la rekomendoj de AMO-seminario diskutitaj en la Sesa Afrika Kongreso 2016 en Bunda urbo.

Sekciestro de Tanzania,

Mulele Mbassa

Continue reading
123 Hits

KER-seminarion en junio?

Se minimume 5 interesigxantoj aligxos ni okazigos KER-seminarion en la 10-a aux 17-a de junio 2017. Kontaktu ILEI-se por pli da informo.

Continue reading
190 Hits

6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA

Raporto de Adjé Adjévi, ĉefrolulo en Afrika Komisiono de UEA

La 31-an de decembro 2016 finiĝis la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA, kiu komenciĝis la 24-an en la tanzania urbo Bunda kun 74 partoprenintoj el 14 landoj. Krom la afrikaj landoj Burundo, DR Kongo, Kenjo, Ruando, Sudafriko, Tanzanio, Togolando, Zambio, estis reprezentitaj ankaŭ Brazilo, Francio, Hungario, Islando, Japanio kaj Koreio.

La du unuaj tagoj estis dediĉitaj por la AMO-seminario kun 40 da partoprenantoj. Tiuj ĉi, sub la gvido de Stefan MacGill, lertiĝis pri la rolo de la verboj en nia lingvo, sub Jérémie Sabiyumva, pri la stato kaj planoj de la junulara agado en Afriko, sub Adjé Adjévi, pri la agadoj kaj komisiono de UEA en Afriko. Estis ankaŭ sesio pri organizado kaj mastrumo de kluboj sub la gvido de ambaŭ lastaj personoj. Ĉiu sesio kunigis en diskutgrupoj la seminarianojn, kiuj verkis kaj realigis simplajn rolludojn, kiuj donis al ili la eblon ekuzi la lingvon en viv-similaj cirkonstancoj, analizi problemojn de regionaj agadoj kaj proponi solvojn.

La solena malfermo okazis kun unu tago pli malfrue. La honora gasto en la malfermo estis la Distrikta Komisiito de Bunda s-ino Lydia Simeon Bupilipili. Ŝi faris paroladon en svahila kun traduko al Esperanto. Aliaj paroladoj venis de la kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, Adjé Adjévi, de la Prezidanto de la KOK, Mramba Simba, de la prezidanto de la Azia Komisiono, prof. So Jinsu kaj de la Vicprezidanto de UEA, Stefan Mac Gill. Sekvis poste voĉlegado de la salutmesaĝoj adresitaj al la kongreso, salutoj al la kongreso de landaj reprezentantoj kaj vizito al la ekspoziciitaj Esperanto-verkaĵoj.

La kongresanoj povis ankaŭ spekti aŭ mem ludi futbalan matĉon, kiu allogis kaj turnigis atenton de multaj enloĝantoj de Bunda pri Esperanto, ĉar pli ol unu el ili kriis ’’Saluton’’, ’’Esperanto’’. La esperanta teamo, en belegaj verd-blankaj uniformoj, ludis kontraŭ la loka teamo, ‘Bunda Veteranoj’. La verda teamo, malgraŭ ĝia impresa ludkomenco, fine malgajnis la matĉon 6 kontraŭ 2. Tamen ĉio finiĝis en bona etoso. La publiko daŭre aŭdis la vorton ‘Esperanto’, ĉar la matĉo, same kiel la kongresa malfermo, estis rekte elsendataj en la svahila kaj Esperanto de la loka radio-stacio Mazingira FM, kiu kovras ĝis 100 km ronde.

Okazis ankaŭ ekzamenoj de UEA/ILEI. "25 bravuloj prezentis sin por la antaŭtesto, el kiuj 20 rajtis pluiri. En la unua nivelo, ok el la dek du provantoj sukcesis; en la dua nivelo, ĉiuj ok provantoj atingis sukceson, kun iom similaj kaj altaj poentaroj. Entute bonis la lingva nivelo", komentis Stefan MacGill.

Disvolviĝis ankaŭ tra la kongresa semajno multaj aliaj programeroj i.a. Aŭkcio kaj Kvizo per kiu koletiĝis 40 usonaj dolaroj por la Afrika Agado de UEA, diversaj prelegoj kaj prezentoj, kursoj de svahila, ekskursoj al la muzeo de Butiama, al la bestoparko Serengeti. Simple estis sukcese kreita agrabla kadro en kiu ĉiuj partoprenintoj povis havi la eblon partopreni kaj kontribui.

Estis bonegaj impresoj pri Bunda kaj Tanzanio, kreiĝis novaj amikaj ligoj inter ĉeestintoj de la kongreso. Kelkaj el ili eĉ poste restis por daŭrigi dum kelkaj tagoj la postkongreson ĉu al la vilaĝo Marembeka, ĉu al la lago Viktorio aŭ por viziti la membrojn de la Bunda E-Rondo al kiu Afrika Komisiono transdonis lerno-materialojn nome de Islanda Esperanto-Asocio, nome de Gábor Márkus kaj Stefan MacGill kaj de UEA.

La kongresanoj aŭskultis kaj aprobis en la fermo la kongresajn raporton kaj rezolucion, kiujn voĉlegis respektive Gilbert Ndihokubwayo el Burundo kaj la kunordiganto de la Afrika Komisiono.

Laŭ la statistikoj de la ĝisnunaj Afrikaj Kongresoj de Esperanto, la nombro de la partoprenintaj landoj al la sesa kongreso kaj la nombro de la prelegoj kaj aliaj programeroj estis la plej altaj kaj variaj ĝis nun. Klare, temis pri granda paŝo antaŭen por Afriko, ĉar ni pruvis nin vere kapablaj organizi nian kontinentan kongreson pli regule. La ĉeesto de la Distrikta Komisiito estis atuto por Esperanto, kaj ni forte esperas, ke tio estos utiligita por plifortigi la movadon en  Tanzanio.

Estos ĝoje por ni denove revidi ĉiujn partoprenintojn de la 6-a AKE, havi novajn partoprenantojn kaj donacantojn post tri jaroj kadre de la 7-a en la jaro 2019. Sed antaŭe, ni dankas ĉiujn partoprenintojn kaj esprimas grandan dankon al ĉiuj kies klopodoj riĉigis kaj sukcesigis la realigon de tiu kongreso. Ne eblas citi ĉiujn nomojn tie ĉi, sed multan dankon al UEA, TEJO, Bakker-ten Hagen A.J, Esperanto-kulturo kaj Progreso, UFE, Jeanne-Marie  Cash, So Gilsu, Epo Coppens, Tahira Masako, Gábor Márkus, Jérémie Sabiyumva, Arnaldo Rebelato, Jon Eliasson. Dankon ankaŭ al ĉiuj afrikaj samideanoj, kiuj venis de diversaj afrikaj landoj.

Afrika Komisiono laboras por prepari hejmpaĝon, kie estos afiŝeblaj la fotoj, videoj, kongresa kajero, raportoj kaj ankaŭ impresoj de kelkaj partoprenintoj. Ni do revenos al vi kun la ligilo al la paĝo, kiam ĝi finpretos. Jam ni sukcesis kolekti kelkajn materialojn pri la kongreso, ni esperas plu kaj pli ricevi por riĉigi la retpaĝon.
    
    

Continue reading
89 Hits