Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA

Raporto de Adjé Adjévi, ĉefrolulo en Afrika Komisiono de UEA

La 31-an de decembro 2016 finiĝis la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA, kiu komenciĝis la 24-an en la tanzania urbo Bunda kun 74 partoprenintoj el 14 landoj. Krom la afrikaj landoj Burundo, DR Kongo, Kenjo, Ruando, Sudafriko, Tanzanio, Togolando, Zambio, estis reprezentitaj ankaŭ Brazilo, Francio, Hungario, Islando, Japanio kaj Koreio.

La du unuaj tagoj estis dediĉitaj por la AMO-seminario kun 40 da partoprenantoj. Tiuj ĉi, sub la gvido de Stefan MacGill, lertiĝis pri la rolo de la verboj en nia lingvo, sub Jérémie Sabiyumva, pri la stato kaj planoj de la junulara agado en Afriko, sub Adjé Adjévi, pri la agadoj kaj komisiono de UEA en Afriko. Estis ankaŭ sesio pri organizado kaj mastrumo de kluboj sub la gvido de ambaŭ lastaj personoj. Ĉiu sesio kunigis en diskutgrupoj la seminarianojn, kiuj verkis kaj realigis simplajn rolludojn, kiuj donis al ili la eblon ekuzi la lingvon en viv-similaj cirkonstancoj, analizi problemojn de regionaj agadoj kaj proponi solvojn.

La solena malfermo okazis kun unu tago pli malfrue. La honora gasto en la malfermo estis la Distrikta Komisiito de Bunda s-ino Lydia Simeon Bupilipili. Ŝi faris paroladon en svahila kun traduko al Esperanto. Aliaj paroladoj venis de la kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, Adjé Adjévi, de la Prezidanto de la KOK, Mramba Simba, de la prezidanto de la Azia Komisiono, prof. So Jinsu kaj de la Vicprezidanto de UEA, Stefan Mac Gill. Sekvis poste voĉlegado de la salutmesaĝoj adresitaj al la kongreso, salutoj al la kongreso de landaj reprezentantoj kaj vizito al la ekspoziciitaj Esperanto-verkaĵoj.

La kongresanoj povis ankaŭ spekti aŭ mem ludi futbalan matĉon, kiu allogis kaj turnigis atenton de multaj enloĝantoj de Bunda pri Esperanto, ĉar pli ol unu el ili kriis ’’Saluton’’, ’’Esperanto’’. La esperanta teamo, en belegaj verd-blankaj uniformoj, ludis kontraŭ la loka teamo, ‘Bunda Veteranoj’. La verda teamo, malgraŭ ĝia impresa ludkomenco, fine malgajnis la matĉon 6 kontraŭ 2. Tamen ĉio finiĝis en bona etoso. La publiko daŭre aŭdis la vorton ‘Esperanto’, ĉar la matĉo, same kiel la kongresa malfermo, estis rekte elsendataj en la svahila kaj Esperanto de la loka radio-stacio Mazingira FM, kiu kovras ĝis 100 km ronde.

Okazis ankaŭ ekzamenoj de UEA/ILEI. "25 bravuloj prezentis sin por la antaŭtesto, el kiuj 20 rajtis pluiri. En la unua nivelo, ok el la dek du provantoj sukcesis; en la dua nivelo, ĉiuj ok provantoj atingis sukceson, kun iom similaj kaj altaj poentaroj. Entute bonis la lingva nivelo", komentis Stefan MacGill.

Disvolviĝis ankaŭ tra la kongresa semajno multaj aliaj programeroj i.a. Aŭkcio kaj Kvizo per kiu koletiĝis 40 usonaj dolaroj por la Afrika Agado de UEA, diversaj prelegoj kaj prezentoj, kursoj de svahila, ekskursoj al la muzeo de Butiama, al la bestoparko Serengeti. Simple estis sukcese kreita agrabla kadro en kiu ĉiuj partoprenintoj povis havi la eblon partopreni kaj kontribui.

Estis bonegaj impresoj pri Bunda kaj Tanzanio, kreiĝis novaj amikaj ligoj inter ĉeestintoj de la kongreso. Kelkaj el ili eĉ poste restis por daŭrigi dum kelkaj tagoj la postkongreson ĉu al la vilaĝo Marembeka, ĉu al la lago Viktorio aŭ por viziti la membrojn de la Bunda E-Rondo al kiu Afrika Komisiono transdonis lerno-materialojn nome de Islanda Esperanto-Asocio, nome de Gábor Márkus kaj Stefan MacGill kaj de UEA.

La kongresanoj aŭskultis kaj aprobis en la fermo la kongresajn raporton kaj rezolucion, kiujn voĉlegis respektive Gilbert Ndihokubwayo el Burundo kaj la kunordiganto de la Afrika Komisiono.

Laŭ la statistikoj de la ĝisnunaj Afrikaj Kongresoj de Esperanto, la nombro de la partoprenintaj landoj al la sesa kongreso kaj la nombro de la prelegoj kaj aliaj programeroj estis la plej altaj kaj variaj ĝis nun. Klare, temis pri granda paŝo antaŭen por Afriko, ĉar ni pruvis nin vere kapablaj organizi nian kontinentan kongreson pli regule. La ĉeesto de la Distrikta Komisiito estis atuto por Esperanto, kaj ni forte esperas, ke tio estos utiligita por plifortigi la movadon en  Tanzanio.

Estos ĝoje por ni denove revidi ĉiujn partoprenintojn de la 6-a AKE, havi novajn partoprenantojn kaj donacantojn post tri jaroj kadre de la 7-a en la jaro 2019. Sed antaŭe, ni dankas ĉiujn partoprenintojn kaj esprimas grandan dankon al ĉiuj kies klopodoj riĉigis kaj sukcesigis la realigon de tiu kongreso. Ne eblas citi ĉiujn nomojn tie ĉi, sed multan dankon al UEA, TEJO, Bakker-ten Hagen A.J, Esperanto-kulturo kaj Progreso, UFE, Jeanne-Marie  Cash, So Gilsu, Epo Coppens, Tahira Masako, Gábor Márkus, Jérémie Sabiyumva, Arnaldo Rebelato, Jon Eliasson. Dankon ankaŭ al ĉiuj afrikaj samideanoj, kiuj venis de diversaj afrikaj landoj.

Afrika Komisiono laboras por prepari hejmpaĝon, kie estos afiŝeblaj la fotoj, videoj, kongresa kajero, raportoj kaj ankaŭ impresoj de kelkaj partoprenintoj. Ni do revenos al vi kun la ligilo al la paĝo, kiam ĝi finpretos. Jam ni sukcesis kolekti kelkajn materialojn pri la kongreso, ni esperas plu kaj pli ricevi por riĉigi la retpaĝon.
    
    

SEF gratulas la elfdalian lingvon
ESPERANTO MOVADO EN TANZANIO (2013-2016)