Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

Esperanto agado en Tanzanio, POST LA AKE 6 2016.

Kio daŭras pri Esperanto agado en Bunda urbo post la 6a afrika kongreso?
La AKE 6, malfermis  pordon por multaj ekŝati kaj lerni Esperanton. La okazigo de la kongreso estis vera atestilo kaj informilo  por multaj kiuj ne sciis valoron de la internacia lingvo Esperanto. Dum la kongreso estis rimarkinta, ke Esperanto estas  unika universala komunikilo en la mondo.
Eventoj, dum januaro 2017  kreskis laboro en Bunda Esperanto Rondo (BER) kiu okupiĝis kiel logano de la regionaj Esperanto Movado en Tanzanio. Ĉiam daŭris kontaktoj kaj korespondadoj kun esperantistaj aktivuloj en diversaj regionoj de la landa teritorio.
Estis diskutita kunlaboroj inter la BER-anoj kaj esperantistaj aktivuloj el aliaj regionoj por firme restarigi Esp-klubojn/grupojn surloke, interkonsenti pri starigo de  Esperanto Centro, instruado de Esperanto al infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj. Krei grupo de tanzanaj esperantistoj kiu okupiĝos pri turismo enlande, fondi virinan sekcion, konstrui statuton de Tanzania Esperantista Junularo (TEJ) ktp.
En Febr. 2017 la kunlabora diskuto en Januaro rezultis jene: Oni unuanime interkonsentis, ke La Esperanto Centro restu en Bunda, kiel estis proponita dum la sesa AKE 2016. Pro tio Bunda Esperanto Rondo kiu aktivis por la Eperanto Movado en la regionoj decidis nuligi la nomon kaj ek komencis uzi nomon Bunda Esperanto Centro (BEC).
BEC transprenis laboro kiu estis farita de Bunda Esperanto Rondo kaj komencis kunlaboron kune kun aktivuloj esperantistaj en aliaj regionoj kiuj tuj aliĝis al la organizo. La membreco al BEC estas malfermita al ĉiuj.
BEC kunlaboras  kun esp-kluboj/grupoj kaj unuopuloj. BEC celas disvastigi la Esperantomovadon en la regionoj kaj ĝi estas la supera organizo kiu flegos la klubojn, grupojn kaj unuopulojn.
Dum Febr. oni esploris  la esperanto-movadon en la regionoj kaj estas rimarkindaj kelka  klubo kun forta Movado, tiuj estas:
1. Bunda Esperanto Centro, (BEC), p.o.box 25 Bunda Mara - Tanzania.  La kontakta persono por la organizo estas  s-ro, Mulele Mbassa (Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.)  
2. Muleba Esperanto klubo (MEK), p.o.box 127 Muleba, Kagera - Tanzania.  La kluba gvidanto estas s-ro John E Magessa (Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.)
3. Goldland Esperanto klubo (GEK) p.o.box  346, Kahama, Shinyanga - Tanzania. La kluba gvidanto estas s-ro Fidel Simeo Mayala,(Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.)
4. Pacamanta Esperanto Rondo (PEC),p.o.box 10270 Mwanza - Tanzanio. La kontakta persono estas s-ino, Euserbia  Mathias.
5. Viktoria Esperanto klubo( VEK) p.o.box 2650 Mwanza - Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Jayrous  Eliakimu (Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.)
6. Sengerema Esperanto klubo (SEK) p.o.box 147 Sengerema, Mwanza-Tanzanio. La kluba gvidanto estas s-ro Hassan Gilala.
Krom tiuj kluboj ankaŭ estas aliaj Esperanto grupoj kun malforta agado, kiuj ankoraŭ estas sub rigardo de BEC kaj BEC faras klopodon por helpi , ke la grupoj atingos en evolua movada nivelo.  ???
En Marto, oni forte eklaboris por Esperanto instruado en kluboj/grupoj surloke kaj BEC ricevis raportojn el diversaj lokoj de la regionoj, ekz., en Muleba Esperanto klubo oni kunvenas ĉiu Lunde kaj Marde en la semajno por lerni Esperanton, VEK kunvenas en ĉiu sabato, kaj BEC kunvenas Lunde kaj Ĵaŭde.
Dum Marto komencis diskuto por krei grupon pri tursmo en Tanzanio. La grupo celas disvastigi Esperanton per turismo. Bonvenigi esperantistojn kaj ne esperantistojn, turistojn el la tutamondo al Tanzanio, konigi al ili turismaj interesaĵoj de la landa kaj esti gvidantoj de turistoj en Tanzanio. Pri tiu afero ankoraŭ estus infomota en venonta tempo tamen nun oni povas kontakti S-ro Barnabas Magese por pli da informoj (Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.)
En Marto ankoraŭ oni laboris por organizi virinan sekcion kaj finlaboris fari statuton de TEJ, krom tio oni organizis kurson por la infanoj. La kurso okazis en Bunda, Mwanza kaj en Muleba urbo, Kagera. La kursgvidantoj estas S-roj Paul K. Kusaya en Bunda (Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.) kaj en Muleba s-ro John Magessa.
La AMO Semenario kiu okazis dum la sesa afrika kongreso en Bunda vekis intereson de esperantistoj de niaj regionoj pli profunde lerni esperanton, ankaŭ la kongreso malfermis vojon al ne esperantistoj ekŝati la lingvonj kaj ĝin lerni. Pro ni nun havas grandan taskon instrui esperanton al novaj esperantistoj (komencantoj) kaj al progresantoj. Pro tio ni bezonas sufiĉan tempon kaj materialoj por kontetigi bezonoj de instruado.
En Aprilo 2017, ne mankis laboro por lingva instruado, oni regule renkontiĝas por lerni Esperanton skribe kaj parole. La 3an  de aprilo  s-ro  Mulele Mbassa gvidis duontagan progresigan Esperanto kurson en Bunda. La partoprenantoj en tiu kurso venis el Bunda urbo kaj ĝia ĉirkaŭĵo k. Kvankam la kurso estis anoncinta en februalo, ke ĝi okazos en aprilo ne venis esperantistoj el aliaj regionoj. Niaj kolegoj el Mwanza Urbo antaŭe proponis partopreni ĝin sed finfine skribis pri malsukceso veni pro la ekonomia krizo. La kurso estis interesa kaj sukcesa, ĝi estis aranĝita el tri eroj: 1.vorto farado, 2. uzo de akuzativo, 3. konversacia ekzerecado. La partoprenintoj ĝuis la lecionojn kaj proponis denove aranĝi kaj okazigi tian kurson.
Dum la monato Aprilo, en Bunda ni bonvenigis amikon s-ro Roman el Ruslando kiu ankaŭ partoprenis nian Esperanto renkontiĝon, ĝoje ni lernis kune kun li la lingvon Esperanto. Dum lia restado en Bunda li donis kontribuon al nia parola lingva ekzercado.
Finfine antaŭvideblas, ke vizito de la gastoj el eksterlande gravas por utiligado kaj  ekzercado de la lingvo. BEC bonvenigas vin ĉiuj al Tanzanio kaj en Bunda urbon.
Mulele Mbassa
 

Årsmöteshandlingar
Utflyttade från EC