Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

ESPERANTO MOVADO EN TANZANIO (2013-2016)

Esperanto  movado en Tanzanio, post la jaro I996 la Movado ne evoluis, sed dormis jaron post la jaro ĝis malapero de landa asocio! Sekve la Esperanto grupoj/kluboj dronis en morta dormiĝo kaj rezultis ,ke multaj esperantistoj perdis kuraĝon plu lerni la lingvon, kaj la kunvenoj de esperantistoj maloftiĝis. Neniu plu agadis por la landa Movado de la jaro 1996-2013. Krom tio ke

Esperanto restis  kiel interesa afero al unuopuloj.

Komence de la jaro 2013 en Bunda urbo fondiĝis grupo de esperantistoj “Bunda Esperanto Rondo”(BER). Tiu grupo celis revigligo de Esperanto Movado; restarigo  de la landa asocio, instruado de la lingvo, konsiderante radikigon de la lingvo por la estonto; precipe al infanoj kaj junuloj.

BER transprenis laboron antaŭenpuŝi aktivulojn en la lando; ekagu por la ideo “pri movada revigliĝo” estis ankaŭ decidinta ke ne sufiĉas plu paroli pri dormo de la Movado, sed agi por ĝi. Pro tio oni decidis , ke la momento alvenis por eklabori.

BER propons konigi la ideon al aktivulaj unuopuloj en diversaj regionoj de la lando Tanzanio. BER kiel inicianto kaj motoro de la Movado starigis programon; la programo distingis  tri paŝojn el kiuj la unua estas Informado. Por tio ĉi oni povos utiligi ĉiajn metodojn kaj estas konsilite ke la aktivuloj havu kontaktoĉenon, ke daŭre restu en reciproka kontakto.

La dua paŝo estas instruado de la lingvo. Pro la stuacio en  nia lando, oni konsilis okazigo de Esperanto kursoj en xla kluboj/grupoj surloke. Verajne tio estas pro la malfacila ekonomio kaj atingeblo de kelkaj regionoj pro la grandaj distancoj inter urboj kaj inter esperantistoj.

La tria paŝo estas realigado de la projekto por helpi al novaj esperantistoj kune labori en la sama loko, tio eventuale faciligos ĉeesto de ili por renkontiĝo, kaj iliaj membroj povos tiam konversacii, legi aŭ korespondi.

Rimedoj por atingi siajn celojn: BER laboras  per kunordigo de Esperanto grupoj, studoj, esploroj kaj informado.

Kion Bunda Esperanto Rondo jam faris! Ek de la jaro 2013 oni strebis por revigligo de la Esperanto Movado en la lando; serĉi kaj esplori la aktivulojn en regionaj teritorioj kiuj pretas  kunlabori  pri la plantita ideo.

BER klopodis retrovi  instruistojn de la lingvo surloke, por tiu celo ankaŭ oni petis aliĝon al ILEI-sekcio.

En aŭgusto 2016 ILEI reagis al ni kun aprobo, ke nia lando estas konata kiel membro de ILEI-sekcio. Nia landa sekcio estas ILEI Sekcio en Tanzanio (IST).

En la sekcio (IST) jam enskribiĝis 14 instruistoj:

1.     Mramba  SIMBA (smbmramba @ yahoo.com.

2.   Constantine  MASHAURI(cmashauri @ gmail.com

3.     Mulele  MBASSA(mulelembassa @ gmail.com

4.     Paulo  k. KUSAYA(pauljoseph115 @ gmail.com

5.     Jayrous  ELIAKIMU(jayrouseliakimu @ yahoo.com

6.     Dismas  ROBERT(dismasrobert72 @ gmail.com

7.     Fidel  SIMEO (fidelsimeo @ gmail.com

8.     Amos  BATROMEO(batromeo.amos @ yahoo.com

9.     Barnabas  MAGESE(barnabasmagese @ yahoo.com

10.   Chares k. HIZA(chakhiza @ yahoo.com

11.   Sylivester  NYINYIMBE(sylivesternyinyimbe @ yahoo.com

12.     Ambrose f. POLLE (p.o.box 10732 Mwanza Tanzanio.

13.     Davido  MAPENGO (davidomapengo @ yahoo.com

14.     Hassan  GILALA (box 147,Sengerema-Mwanza.

Krom tiuj  estas aktivuloj en diversaj partoj de la lando kiuj samtempe iĝas instruistoj aŭ kursogvidantoj.

Instruado de la lingvo floras en la urboj, Mwanza, Bukoba, Sengerema, Muleba, Kahama, Daresalamo, Tanga, Kigoma, Arusha, Bunda kaj ĝia ĉirkaŭĵo.

Lernado de la lingvo okaziĝas en ejoj de la kluboj/grupoj kaj unuopuloj lernas  aŭ de lernolibroj aŭ de la instruisto.

Lernmaterialoj; en Tanzanio la popularaj lernolibroj estas: Jifunze lugha ya Esperanto (Ninno Vessella) kaj lernolibro “Ne krokodilo” (Jen  Setréus).

Nun oni proponis Esperanto kurson per Whatsapp, la kurso estas por la instruistoj kun nomo de “Whatsapp lertiga Esperantokurso”

 

REALIGO DE PROJEKTO

Antaŭ  longe ni havis revon starigi projekton pri “centra oficejo” kiu helpos al ni promocii evoluigon de la Esp-movado en Tanzanio. La ideo iĝis interesa temo dum la sesa afrika kongreso en Bunda 2016. La partoprenintoj en la kongreso akceptis ĝin aprobante, ke Bunda urbo estu sidejo de Esperanto Movado en Tanzanio. Laŭ tiu decido la esperantistoj en Bunda kaj aktivuloj el aliaj regionoj unuanime akceptis kunlabori por starigi la centran oficejon en Bunda urbo. La nomo de tiu sidejo estas “BUNDA ESPERANTO CENTRO”(BEC).

BEC transprenis  laboron kiu estis farata de Bunda Esperanto Rondo. Por realigi la projekton ni bezonas subtenon de vi kaj helpoagadon, per lernomaterialoj, laboriloj; ekz: 'desktop' komputilo, fotokopio maŝino, printilo ktp. La ilaro helpos al ni produkti ekzerecajn paperojn, multobligi lernomaterialojn ktp. Tiel oni malabundigas petojn de lernomaterialoj.

Lingvokonosituacio:  Laŭ mia sperto  verdire multaj parolantoj de Esperanto en mia lando bezonas pli da ekzericoj parolaj kaj eĉ skribaj. Ilia scio pri gramatiko estas tro malgranda, precipe kiam oni parolas oni ne atentas pri la uzado de gramatiko, sed tiu estas atribuita al influo de nacia lingvo kaj memlernado.

BEC starigis laborkampojn: unu el la laborokampoj estas plano trovi eblon altigi nian lingvscion. Estas nia espero, ke UEA/ILEI, planu okazigi aŭ Esperantokurson aŭ AMO-seminarion en nia lando 2018.

Ankaŭ ni petegas al UEA/ILEI, okule rigardu Afrikon kaj atente trakti la rekomendoj de AMO-seminario diskutitaj en la Sesa Afrika Kongreso 2016 en Bunda urbo.

Sekciestro de Tanzania,

Mulele Mbassa

6-a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA
Årsmöteshandlingar