Informejo

Noticoj, tekstoj kaj artikoloj pri interesaj aferoj

Motion om esperanto

Robert Hannah (L) har lämnat in en motion 2017/18:433 om att göra det möjligt att studera esperanto på gymnasie- och universitetsnivå i Sverige. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gor-det-mojligt-att-studera-esperanto-i-sverige_H502433

Utflyttade från EC
Zamenhof-utställning i Stockholm

Comments

 
No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
merkrede, 15 Aŭgusto 2018
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.