Esperanto-sveda vortaro

Pli
antaŭ 4 jaroj 3 monatoj #766 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Som jag förstår Andreas så ska det gå bra att göra den sökfunktion som jag har skissat i mina två senaste inlägg. Det underlättar mycket och vi behöver inte bekymra oss om kollisioner och att märka uppslagsord. Förslaget på skrivregler och anvisningar till underlagsdokumentet har jag ändrat i enlighet med detta. Den gamla punkten 12 under skrivregler har helt kunnat tas bort. Men gamla punkten 10 har delats upp i två punkter och fått lite ändrad text så fortfarande finns där 18 punkter. Under anvisningar har de gamla punkterna 3 och 4 bytt plats med 1 och 2 samt fått lite ändrad text.
Om ni andra håller med om principerna till hur underlagsdokumenten ska utformas, så kanske vi nu kan ha ett i princip färdigt regelverk. Givetvis måste dock dokumentet kunna justeras efterhand som mer erfarenhet uppnås.
Martin
Alkroĉaĵoj:
La jena(j) uzanto(j) dankis vin: Leif Nordenstorm

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

  • Leif Nordenstorm
  • Tema aŭtoro
  • Senkonekta
  • Fojfoja diskutanto
  • Fojfoja diskutanto
Pli
antaŭ 4 jaroj 3 monatoj #772 de Leif Nordenstorm
Respondita de Leif Nordenstorm en temo Esperanto-sveda vortaro
Jag tycker att du Martin har gjort ett jättebra arbete med att ta fram det här dokumentet. Nu kör vi så här. Vi fortsätter att arbeta med respektive bokstäver. Jag skall också skriva försöka värva fler medarbetare.

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 3 monatoj #773 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Tack Leif för uppskattningen! Det har tagit mycket tid att fundera ut reglerna och ändra efterhand som jag kommit på nytt, så jag har inte hunnit så långt som jag hade tänkt mig i ordboksarbetet.
Jag skrev sist att ytterligare justeringar kan behövas och jag har nu kommit på ett par som nog inte medför så stora ändringar i redan skrivet material.
Då det finns sifferangivelse för betydelsegrupper bör de komma direkt efter varandra för att det ska fungera bra i nätversionen. Det gäller ju speciellt i en mobilapplikation, eftersom utrymmet då är starkt begränsat. Man vil ju kunna se alla alternativen på en gång. Jag tror inte heller att det ser konstigt ut i tryckta versionen, även om det inte där är det vanliga presentationssättet. I utdraget av bokstaven V under skrivregler medför det förändring för ordet valv/o, där ellasa valvo m.fl uttryck har placerats efter alla tre betydelsegrupperna.
En följd av denna förändring är att det innan en sifferangivelse bör vara ett kommatecken och inte ett semikolon. Semikolon är ju avgränsning mot ett nytt sökord, men efter en sifferangivelse följer i princip bara nya översättningar, så förändringen blir helt logisk. Förändringen har medfört ändringar av texten i punkterna 11 och 13 under skrivregler.

Dosiera aldonaĵo:

Dosiera nomo: Skrivregle...oken.doc
Dosiera grando:56 KB

Dosiera aldonaĵo:

Dosiera nomo: VVortaro.docx
Dosiera grando:41 KB

Bifogar ett dokument med de nya skrivreglerna. Dessutom bifogar jag ett dokument med allt jag hunnit med för bokstaven V, skrivet enligt senaste reglerna. Nu kommer jag att ta ett tag ledigt från ordboksarbetet först ett par veckors utlandsvistelse och sedan en vecka annat.
Martin
Alkroĉaĵoj:

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 3 monatoj #782 de Stella Lindblom
Respondita de Stella Lindblom en temo Esperanto-sveda vortaro
Modernare teknik medger att man får förslag löpande vid en sökning. Med Martins förslag om "valv" så skulle man få upp en lång rad med ord när man skriver "va", färre när man skrivit "val" och ännu färre om man skriver "valv". En frisökning ger alla ord som också har "valv" i sig. På detta sätt (om man fokuserar på nätupplaga, inte tryckt bok) så spelar ju inte strukturen av boken någon roll. Det är en lång lista med ord.

Kroma estrarano de SEF (Svedio). Respondecas pri retejoj kaj komputilaĵoj. Membro de la Subtena kaj Vigliga fokusaj grupoj.

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 2 monatoj #894 de Martin Häggström
Respondita de Martin Häggström en temo Esperanto-sveda vortaro
Har en ytterligare fråga till Andreas eller annan programmeringskunnig. Men börjar med att skissa hur jag tycker att nätlösningen ska fungera. För att undvika extraarbete vill jag att både tryckt och nätversion av ordboken ska utgå från samma underlagsdokument. När jag skrivit skrivreglerna har jag bemödat mig om att dokumenten ska passa i båda fallen. För att få ett sammanhang i vilket ordet hör hemma (ibland även med exempelmeningar) har strukturen i hur orden är listade betydelse även för nätversionen. För övrigt skulle det vara utmärkt om man kan göra som Stella skriver, så att man i nätversionen får upp mer och mer preciserade förslag ju fler bokstäver man skrivit in. Jag tänker mig följande tillvägagångssätt vid nätsökning.

Alltså, man börjar skriva in ett ord och får olika förslag som förbättras ju fler bokstäver man skrivit. När man markerar en hel rot eller ett helt ord som valv eller valvo får man upp ordet med översättning, i det här fallet med 3 olika betydelser ”valv/o 1 ventil, 2 (ana) klaff, 3 (bio) musselskal (var och ett av en musslas skal)”. Oftast är detta den information man har sökt. Men ibland vill man gå vidare och se i vilket sammanhang ordet finns.

Nedanför får man också upp uttryck (med översättning) där ordet valvo ingår, exempelvis ellasa valvo och vejna valvo. För det sistnämnda uttrycket får man upp ordet med översättning i dubbel upplaga. (Det förutsätter att ordet vejna valvo finns angivet som exempel under både vejno och valvo). När man markerar valvo, ellasa valvo eller första alternativet av vejna valvo får man upp textstycket under valv/o men på lite olika ställen i texten beroende på vilket ord/uttryck som man markerar. När man markerar andra alternativet av vejna valvo får man upp textstycket under vejn/o.

På samma sätt om man skriver in och markerar ordet korvalvo får man upp ordet med översättning i dubbel upplaga. När man markerar första alternativet kommer man till stycket under kor/o och med det andra alternativet till stycket under valv/o. En funktion med frisökning som Stella föreslår är jag tveksam till (om jag nu har förstått den rätt). Att söka på en viss kombination av bokstäver, varhelst de ingår i ett ord, kan ju ge helt ovidkommande resultat.

Nu kommer jag till den nya frågan. Esperantoord är ju skrivna i fet stil och alla dessa ord ska ju vara sökbara. Ord som kaj och mi kommer dock att finnas i massor av exempelmeningar. Det ställer bara till problem om de är sökbara i dessa, och därför skulle jag vilja att exempelmeningar ska kunna markeras så att orden inte är sökbara. Nu undrar jag om orden kan göras osökbara om esperantoorden i exempelmeningar förutom att skrivas i fet stil även skrivs i kursiv stil? Eller finns det något annat enkelt sätt att göra dem osökbara?

Martin

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Pli
antaŭ 4 jaroj 2 monatoj #895 de Andreas Nordström
Respondita de Andreas Nordström en temo Esperanto-sveda vortaro
Ja, det går bra att programmera så att sökningen fungerar såsom du beskrivit.

Ja, det stämmer också, att om orden i exempelmeningar inte ska vara sökbara, så måste de markeras på något sätt, t.ex. som du föreslår med fet+kursiv, till skillnad från de sökbara, som bara är feta, och till skillnad från text som bara är kursiv (i kommentarer o.likn.).

/Andreas

Bonvolu Ensaluti por veni al la konversacio.

Tempo por krei paĝon: 2.264 sekundoj
Funkciigita de Kunena Forumo